REGISTAR ODOBRENJA i INSPEKCIJSKIH MJERA i PREDMETA KONTROLE
Login:
Password:

PREGLED : ZAKONI

Naziv zakona:  Službeni glasnik: 
1. Zakon o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 01/02 i 14/03
2. Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 111/08, 50/10, 12/13 i 33/14
3. Zakon o izdavačkoj djelatnosti Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 46/04
4. Zakon o željeznicama Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 58/01, 110/03, 59/08 i 24/12
5. Zakon o unutrašnjoj plovidbi Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 58/01, 33/06, 1/08 i 100/11
6. Zakon o zdravstvenoj zaštitiSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 106/09
7. Zakon o otrovimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 70/06
8. Zakon o igrama na sreću Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 111/12
9. Zakon o pečatimaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 17/92, 63/01 i 49/07
10. Zakon o javnom informisanju - prečišćen tekstSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 10/97
11. Zakon o opštem upravnom postupkuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 13/02, 87/07 i 50/10
12. Zakon o deviznom poslovanjuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 96/03, 123/06, 92/09 i 20/14
13. Zakon o mikrokreditnim organizacijamaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 64/06
14. Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske Službeni glasnik Republike Srpske broj 94/15
15. Zakon o statistici Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 85/03
16. Zakon o klasifikaciji djelatnosti Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 66/13
17. Zakon o lijekovimaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 19/01 i 34/08
18. Zakon o proizvodnji i prometu opojnih drogaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 110/03
19. Zakon o Poreskoj upravi - prečišćen tekstSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 112/07 i 22/08
20. Zakon o bankama Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 i 59/13
21. Zakon o administrativnim taksama Službeni glasnik Republike Srpske br. 100/11, 103/11 i 67/13
22. Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasovaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 78/11
23. Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevimaSlužbeni glasnik SR BiH br. 3/90, 9/90, 11/90 i 40/90
24. Zakon o okupljanju građanaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 21/96
25. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolestiSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 14/10
26. Zakon o oružju i municijiSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 70/07, 24/09, 118/09 i 40/11
27. Zakon o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnostiSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 4/12
28. Zakon o kulturnim dobrimaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 11/95 i 103/08
29. Zakon o uređenju prostora i građenjuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 40/13 i 106/15
30. Zakon o zaštiti i korišćenju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđaSR BiH 20/85
31. Zakon o republičkoj upraviSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12
32. Zakon o porezu na dobitSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 94/15
33. Zakon o porezima na imovinuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 51/01 i 53/07
34. Zakon o porezu na dohodak građanaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 91/06 i 128/06
35. Zakon o doprinosimaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 116/12 i 103/15
36. Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobaraSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 37/01
37. Zakon o porezima na igre na sreću i zabavne igreSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 5/99, 52/01, 25/02 i 52/06
38. Zakon o posebnim republičkim taksamaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60/03, 14/04, 41/05, 51/06 i 52/14
39. Zakon o komunalnim taksamaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 4/12
40. Zakon o šumamaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 75/08 i 60/13
41. Zakon o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energijeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 85/03, 75/10 i 78/11
42. Zakon o sredstvima za zaštitu biljaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 52/10
43. Zakon o zaštiti od požaraSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 71/12
44. Zakon o protivgradnoj zaštitiSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 32/97 i 39/03
45. Zakon o boravišnoj taksiSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 78/11 i 106/15
46. Zakon o privrednim društvimaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13
47. Zakon o trgoviniSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 06/07, 52/11 i 67/13
48. Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanjuSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 5/93
49. Zakon o ugostiteljstvuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 15/10, 57/12 i 67/13
50. Zakon o turizmuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 70/11 i 67/13
51. Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvojuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 6/12 i 33/14
52. Zakon o metrologiji Bosne i HercegovineSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 40/00 i Službeni glasnik BiH broj 19/01
53. Zakon o metrologiji u Republici SrpskojSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 13/02 i 100/11
54. Zakon o kontroli predmeta od dragocjenih metala u Republici SrpskojSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 13/02 i 100/11
55. Zakon o električnoj energijiSlužbeni glasnik Republike Srpske 8/08 - Prečišćeni tekst, 34/09, 92/09 i 1/11
56. Zakon o telekomunikacijamaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 19/96
57. Zakon o koncesijamaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 59/13
58. Zakon o rudarstvuSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 59/12
59. Zakon o društvima za osiguranjeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 17/05, 01/06, 64/06 i 74/10
60. Zakon o geološkim istraživanjimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 110/13
61. Zakon o posredovanju u osiguranjuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 17/05, 64/06 i 106/09
62. Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornostiSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 17/05
63. Zakon o administrativnoj službi u upravi Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06
64. Zakon o Agenciji za bankarstvo Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 59/13
65. Zakon o energetskoj inspekcijiSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 12/93
66. Zakon o donacijama u javnom sektoruSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 96/05
67. Zakon o spoljnotrgovinskoj politici Bosne i HercegovineSlužbeni glasnik BiH br. 7/98 i 35/04
68. Zakon o carinskoj politici Bosne i HercegovineSlužbeni glasnik BiH broj 57/04
69. Zakon o radu - Prečišćeni tekstSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 55/07
70. Zakon o zaštiti na raduSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 1/08 i 13/10
71. Zakon o kretanju i boravku stranaca i aziluSlužbeni glasnik BiH broj 29/03
72. Zakon o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstvaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 24/09 i 117/11
73. Zakon o javnim putevimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 3/04
74. Zakon o upravljanju otpadomSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 111/13 i 106/15
75. Zakon o zaštiti životne sredineSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 71/12 i 79/15
76. Zakon o zaštiti vazduhaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 124/11
77. Zakon o premjeru i katastru Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 6/12
78. Zakon o vodamaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 50/06, 92/09 i 121/12
79. Zakon o lovstvuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 60/09 i 50/13
80. Zakon o sjemenu i sadnom materijaluSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 13/97
81. Zakon o zaštiti zdravlja bilja Bosne i HercegovineSlužbeni glasnik BiH broj 23/03
82. Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnostiSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 11/95, 10/97 i 52/01
83. Zakon o veterinarstvu u Bosni i HercegoviniSlužbeni glasnik BiH broj 34/02
84. Zakon o mjernim jedinicama i mjerilimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 37/99
85. Zakon o uvozu i izvozu oružja i vojne opremeSlužbeni glasnik BiH br. 05/05, 33/03 i 14/05
86. Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 71/12
87. Zakon o ribarstvuSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 72/12
88. Zakon o jakim alkoholnim pićimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 81/15
89. Zakon o poljoprivrednom zemljištuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 93/06, 86/07, 14/10 i 5/12
90. Zakon o investicionim fondovimaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 92/06 i 82/15
91. Zakon o preuzimanju akcionarskih društavaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 65/08, 92/09 i 59/13
92. Zakon o Centralnom registru hartija od vrijednostiSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 24/98
93. Zakon o prevozu opasnih materijaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 1/08 i 117/11
94. Zakon o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovimaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 24/98, 63/02 i 67/05
95. Zakon o hartijama od vrijednostiSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 04/02 - Prečišćeni tekst
96. Zakon o standardizaciji u Republici SrpskojSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 36/99 i 13/02
97. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju - Prečišćeni tekstSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 106/05, 20/07, 33/08, 01/09, 71/09 i 118/09
98. Zakon o zapošljavanjuSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 38/00
99. Zakon o zaštiti vodaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 53/02
100. Zakon o nacionalnim parkovimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 21/96
101. Zakon o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i selaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 43/02 i 106/09
102. Zakon o mjernim jedinicama Bosne i HercegovineSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 40/00 i Službeni glasnik BiH broj 19/01
103. Zakon o standardizaciji Bosne i HercegovineSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 40/00
104. Zakon o javnim preduzećimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 75/04
105. Krivični zakon Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 68/07, 73/10, 1/12 i 67/13
106. Zakon o Vladi Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 118/08
107. Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i HercegoviniSlužbeni glasnik BiH br. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13
108. Zakon o zaštiti prirodeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 20/14
109. Zakon o spomen području Donja GradinaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 16/96
110. Zakon o tržištu hartija od vrijednostiSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13
111. Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za vozača instruktoraSlužbeni glasnik SR BiH broj 8/76
112. Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenjaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 02/05
113. Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnostiSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 52/01 i 63/02
114. Zakon o štedno-kreditnim organizacijamaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 93/06
115. Zakon o duvanuSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 72/12
116. Zakon o stočarstvuSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 44/15
117. Zakon o mineralnim đubrivimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 24/12
118. Zakon o organskoj proizvodnji Službeni glasnik Republike Srpske broj 12/13
119. Zakon o proizvodnji i prometu lijekovaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 14/94
120. Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebeSlužbeni glasnik BiH broj 43/86
121. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebeSFRJ 53/91
122. Zakon o hraniSlužbeni glasnik BiH broj 50/04
123. Zakon o gasuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 86/07 i 121/12
124. Zakon o sportuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 4/02 i 66/03
125. Zakon o omladinskom organizovanjuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 98/04 i 1/12
126. Zakon o lizinguSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 70/07
127. Zakon o sudovima Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 37/12
128. Zakon o vještacima Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 16/05 i 65/08
129. Zakon o notarimaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 86/04, 2/05,74/05, 91/06, 37/07 i 50/10
130. Zakon o stečajnom postupkuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 67/02, 77/02, 4/03, 96/03 i 68/07
131. Zakon o visokom obrazovanjuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13
132. Zakon o univerzitetuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 12/93,14/94,99/04 i 92/05
133. Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanjuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 74/08, 106/09 i 104/11
134. Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanjuSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 74/08, 71/09 i 104/11
135. Zakon o prekršajima Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 34/06, 1/09, 29/10 i 109/11
136. Zakon o veterinarstvu u Republici SrpskojSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 42/08 i 6/12
137. Zakon o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8Službeni glasnik Republike Srpske br. 70/06 i 64/08
138. Zakon o fiskalnim kasamaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 69/07
139. Zakon o porezu na dohodakSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 60/15
140. Zakon o genetički modifikovanim organizmimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 103/08
141. Zakon o porezu na nepokretnostiSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 91/15
142. Zakon o zaštiti zdravlja bilja u Republici SrpskojSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 25/09
143. Zakon o sadnom materijaluSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 37/09 i 117/11
144. Zakon o sjemenu poljoprivrednog biljaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 37/09 i 100/11
145. Zakon o energeticiSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 49/09
146. Zakon o zdravstvenom osiguranju Službeni glasnik Republike Srpske br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 17/08, 01/09 i 106/09
147. Zakon o zemljišnim knjigamaSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08
148. Zakon o pravosudnom ispitu u Republici SrpskojSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 17/08
149. Zakon o izvršenju krivičnih sankcijaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 12/10
150. Zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opremeSlužbeni glasnik BiH broj 53/09
151. Zakon o hrani RSSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 49/09
152. Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drvećaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 60/09
153. Zakon o registru finansijskih izvještajaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 96/05
154. Zakon o Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske uslugeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 96/05, 74/10 i 68/13
155. Zakon o nafti i derivatima nafteSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 36/09 i 102/12
156. Zakon o apotekarskoj djelatnostiSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 119/08, 1/12 i 33/14
157. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i HercegovineSlužbeni glasnik BiH broj 58/08
158. Zakon o elektronskom potpisu Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 68/13
159. Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 13/09
160. Zakon o hemikalijamaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 25/09
161. Zakon o obrazovanju odraslihSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 59/09 i 1/12
162. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenostiSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 30/10 i 102/12
163. Zakon o građevinskim proizvodimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 5/12
164. Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozuSlužbeni glasnik BiH broj 48/10
165. Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanjuSlužbni glasnik Republike Srpske broj 79/15
166. Zakon o biocidimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 37/09
167. Zakon o poštanskim uslugama RSSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 30/10
168. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinjaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 111/08
169. Zakon o javnim skijalištimaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 15/10
170. Zakon o banjamaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 24/09
171. Zakon o studentskom standarduSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 34/11
172. Zakon o pozorišnoj djelatnostiSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 25/02 i 109/11
173. Zakon o kinematografiji Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 37/09
174. Zakon o poreskom postupku Službeni glasnik Republike Srpske br. 102/11, 108/11, 67/13 i 31/14
175. Zakon o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekataSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 52/12
176. Zakon o unutrašnjem platnom prometuSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 52/12
177. Zakon o žičarama za prevoz licaSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 108/13
178. Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici SrpskojSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 67/13
179. Zakon o socijalnoj zaštitiSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 37/12
180. Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneracijiSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 39/13 i 108/13
181. Zakon o predmetima opšte upotrebeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 50/10
182. Zakon o učeničkom standarduSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 72/12
183. Zakon o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 117/11 i 63/14
184. Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 63/11
185. Zakon o zaštiti od nasilja u porodiciSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 102/12 i 108/13
186. Zakon o vinuSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 80/15
187. Zakon o pčelarstvuSlužbeni glasnik Republike Srpske broj 52/10

Vlada Republike Srpske - Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju - sva prava zadržana.