Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Tel: 051 339 324;
Fax: 051 339 647
e-mail: meoi@meoi.vladars.net

Odjeljenje za analizu uticaja
propisa RS

Tel: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Tel: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Inspekcijski postupci i predmeti kontrole

PRETRAGA 1
Naziv inspekcije
Subjekt kontrole


PRETRAGA 2
Subjekt kontrole
Predmet kontrole
Molimo da selektujete subjekt kontrole...


PRETRAGA 3
Pravni osnov - zakon
Pravni osnov - podzakon
Naziv inspekcije