Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Tel: 051 339 324;
Fax: 051 339 647
e-mail: meoi@meoi.vladars.net

Odjeljenje za analizu uticaja
propisa RS

Tel: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Tel: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Odobrenja spisak

Pronađeno ukupno: 630 odobrenja


R.b.
Reg. broj
Naziv

1 111 AKREDITACIJA
2 651 CERTIFIKAT (UVJERENJE) O POLOŽENOM ISPITU ZA TURISTIČKOG VODIČA ZA PODRUČJE REPUBLIKE SRPSKE
3 630 CERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI SAVJETNIKA ZA BEZBJEDNOST ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA
4 652 CERTIFIKAT ZA OBAVLJANJE ŠPEDITERSKIH POSLOVA ZA FIZIČKO LICE
5 653 CERTIFIKAT ZA OBAVLJANJE ŠPEDITERSKIH POSLOVA ZA PRAVNO LICE/POSLOVNU JEDINICU
6 001 DAVALAC LIZINGA KOJI JE REGISTROVAN ZA OBAVLJANJE POSLOVA LIZINGA U FEDERACIJI BIH ODNOSNO BRČKO DISTRIKTA OBAVLJA POSLOVE LIZINGA U RS POSREDSTVOM POSLOVNE JEDINICE OSNOVANE U RS
7 701 DAVANJE PODATAKA IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE
8 702 DETEKTIVSKA LEGITIMACIJA
9 201 DOZVOLA CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI DA OBAVLJA POSLOVE IZ ČLANA 189. ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
10 202 DOZVOLA CENTRALNOM REGISTRU ZA OBAVLJANJE POSLOVA BANKE DEPOZITARA INVESTICIONIH FONDOVA
11 061 DOZVOLA DRUŠTVU ZA OSIGURANJE IZ REPUBLIKE SRPSKE ZA OSNIVANJE FILIJALE U FEDERACIJI BIH
12 203 DOZVOLA INVESTICIONOM FONDU ZA PROMJENU BANKE DEPOZITARA
13 601 DOZVOLA ZA AUDIOTEKS USLUGE
14 602 DOZVOLA ZA DAVANJE USLUGA PUTEM KONTAKT TELEFONA
15 931 DOZVOLA ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA SNAGE PREKO 1MW
16 654 DOZVOLA ZA IZNOŠENJE SREDSTAVA U INOSTRANSTVO U SVRHU OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA, PREDSTAVNIŠTVA ILI POSLOVNE JEDINICE
17 851 DOZVOLA ZA IZVOZ UMJETNIČKOG DJELA
18 401 DOZVOLA ZA LOV I LOVNA KARTA
19 801 DOZVOLA ZA MJERENJE KVALITETA VAZDUHA I DOZVOLA ZA MJERENJE EMISIJE IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA
20 062 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZASTUPANJA U OSIGURANJU OVLAŠTENOM ZASTUPNIKU, FIZIČKOM LICU, KOJE SE ORGANIZUJE KAO SAMOSTALNI PREDUZETNIK ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU ILI KAO PREDUZETNIČKA RADNJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
21 063 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI BROKERA U OSIGURANJU U BANCI
22 932 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
23 933 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE I UPRAVLJANJA SISTEMOM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNIM GASOM
24 934 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE DERIVATA NAFTE
25 935 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
26 936 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA I UPRAVLJANJE SISTEMOM ZA SKLADIŠTENJA PRIRODNIM GASOM
27 937 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA NAFTE I DERIVATA NAFTE
28 938 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SNABDIJEVANJA TARIFNIH KUPACA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
29 939 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SNABDIJEVANJA TARIFNIH KUPACA PRIRODNIM GASOM
30 940 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRANSPORTA DERIVATIMA NAFTE PRODUKTOVODIMA
31 941 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRANSPORTA NAFTE NAFTOVODIMA
32 942 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRANSPORTA PRIRODNOG GASA
33 943 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE I SNABDIJEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U BOSNI I HERCEGOVINI
34 944 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE I SNABDIJEVANJA PRIRODNIM GASOM
35 945 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA SISTEMOM ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA
36 064 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZASTUPANJA U OSIGURANJU DRUŠTVU ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
37 065 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZASTUPANJA U OSIGURANJU MIKROKREDITNOM DRUŠTVU I POŠTAMA SRPSKE
38 229 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
39 204 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE KASTODI POSLOVA
40 002 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA LIZINGA
41 003 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MIKROKREDITA
42 402 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVREDNOG RIBOLOVA
43 205 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U ZVANJU BROKERA
44 206 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U ZVANJU INVESTICIONOG MENADŽERA
45 207 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U ZVANJU INVESTICIONOG SAVJETNIKA
46 321 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE USLUGA CERTIFIKACIJE
47 004 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE USLUGA U UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU
48 066 DOZVOLA ZA OBAVLJENJE DJELATNOSTI BROKERA U OSIGURANJU BROKERSKOM DRUŠTVU
49 067 DOZVOLA ZA ORGANIZOVANJE I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM
50 208 DOZVOLA ZA OSNIVANJE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA RIZIČNOG KAPITALA SA PRIVATNOM PONUDOM I PRIJAVA UPISA U REGISTAR FONDOVA
51 209 DOZVOLA ZA OSNIVANJE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM I PRIJAVE NJEGOVOG UPISA U REGISTAR FONDOVA
52 210 DOZVOLA ZA OSNIVANJE POSLOVNICE IZVAN TERITORIJE RS DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
53 005 DOZVOLA ZA OSNIVANJE SUPSIDIJARNOG LICA BANKE SA SJEDIŠTEM IZVAN TERITORIJE REPUBLIKE SRPSKE
54 211 DOZVOLA ZA OSNIVANJE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM I PRIJAVA UPISA U REGISTAR FONDOVA
55 212 DOZVOLA ZA POSLOVANJE DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM
56 213 DOZVOLA ZA PRENOS POSLOVA IZ ČLANA 23. STAV 2. TAČKA 2, SA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE NA TREĆA LICA
57 603 DOZVOLA ZA PREVOZ STVARI U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
58 604 DOZVOLA ZA PRUŽANJE VAS SMS USLUGA
59 006 DOZVOLA ZA RAD BANKE
60 214 DOZVOLA ZA RAD BERZANSKOM POSREDNIKU
61 215 DOZVOLA ZA RAD BERZI ILI DRUGOM UREĐENOM JAVNOM TRŽIŠTU
62 068 DOZVOLA ZA RAD DRUŠTVU ZA OSIGURANJE
63 069 DOZVOLA ZA RAD DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM
64 070 DOZVOLA ZA RAD DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM U SLUČAJU STATUSNE PROMJENE SPAJANJA PRIPAJANJEM
65 802 DOZVOLA ZA SAKUPLJANJE I KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA
66 257 DOZVOLA ZA STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
67 260 DOZVOLA ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
68 121 DOZVOLA ZA TRGOVANJE NA BANJALUČKOJ BERZI
69 803 DOZVOLA ZA UKLANJANJE
70 007 DOZVOLA ZA ULAGANJE U STALNA SREDSTVA VIŠE OD 50% OSNOVNOG KAPITALA
71 804 DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM
72 258 DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM
73 805 DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
74 256 DOZVOLA ZA VRŠENJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
75 263 DOZVOLA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O OBAVLJANJU DEPOZITARNIH POSLOVA
76 806 EKOLOŠKA DOZVOLA
77 163 ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE
78 771 EVIDENCIJA UGOVORA O DONACIJI
79 961 GEODETSKA LICENCA
80 807 GRAĐEVINSKA DOZVOLA
81 808 GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE ZA SLOŽENE OBJEKTE
82 101 INFORMACIJA O IMOVINSKOM, PRINOSNOM I FINANSIJSKOM POLOŽAJU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA U REPUBLICI SRPSKOJ
83 261 INICIJATIVA ZAINTERESOVANOG LICA
84 071 IZDAVANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE AKTUARSKIH POSLOVA I NJIHOV UPIS U REGISTAR OVLAŠĆENIH AKTUARA
85 216 IZDAVANJE POTVRDE O STATUSU KVALIFIKOVANOG INVESTITORA
86 703 IZDAVANJE PROBNIH TABLICA
87 131 IZVJEŠTAJ CENTRALNOG REGISTRA - KNJIGA AKCIONARA
88 102 IZVOD IZ JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA POSLOVNIH SUBJEKATA
89 605 KARTICA NADZORNOG ORGANA ZA DIGITALNI TAHOGRAF
90 606 KARTICA PREVOZNIKA ZA DIGITALNI TAHOGRAF
91 607 KARTICA RADIONICE ZA DIGITALNI TAHOGRAF
92 608 KARTICA VOZAČA ZA DIGITALNI TAHOGRAF
93 704 LEGITIMACIJA PRIPADNIKA OBEZBJEĐENJA
94 609 LEGITIMACIJA ZA VOZAČA MOTORNOG VOZILA
95 281 LICENCA - DOZVOLA ZA RAD DRUŠTVU ZA REVIZIJU
96 581 LICENCA FIZIČKOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU SA VŠS I VSS
97 582 LICENCA ODGOVORNOM LICU U PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD I POTPISIVANJA STRUČNIH NALAZA
98 583 LICENCA ODGOVORNOM LICU U PRAVOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE I POTPISIVANJE STRUČNIH NALAZA
99 584 LICENCA OVLAŠĆENOJ ORGANIZACIJI ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ ČLANA 40. ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
100 610 LICENCA PREVOZNIKA ZA PREVOZ LICA I STVARI
101 809 LICENCA ZA GRAĐENJE I NADZOR NAD GRAĐENJEM ZA ODGOVARAJUĆE VRSTE RADOVA ZA FIZIČKA LICA
102 810 LICENCA ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ZA FIZIČKA LICA
103 811 LICENCA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ODGOVARAJUĆE VRSTE RADOVA ZA FIZIČKA LICA
104 301 LICENCA ZA IZVOĐENJE DETALJNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
105 655 LICENCA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ORGANIZACIJE PUTOVANJA - DJELATNOST TUROPERATORA
106 282 LICENCA ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNO-STRUČNE AKTIVNOSTI U ZVANJU OVLAŠĆENI REVIZOR
107 585 LICENCA ZA PRAVNO LICE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE (HEMIJSKIH, BIOLOŠKIH, FIZIČKIH ŠTETNOSTI I MIKROKLIME)
108 586 LICENCA ZA PRAVNO LICE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU, PREGLED I ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA RAD, SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
109 962 LICENCA ZA RAD GEODETSKE ORGANIZACIJE
110 812 LICENCA ZA REVIZIJU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I NADZOR NAD GRAĐENJEM ZA ODREĐENE VRSTE RADOVA, ZA FIZIČKA LICA
111 611 LICENCA ZA VOZILO KOJIM SE VRŠI PREVOZ LICA I STVARI
112 813 LOKACIJSKI USLOVI
113 705 MIŠLJENJE O PREDLOŽENOM ČLANU KOMISIJE ZA PROVJERU STRUČNOG ZNANJA ZA RUKOVANJE EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA
114 991 OBAVJEŠTENJE O OBAVLJANJU DJELATNOSTI PRETPAKOVANJA PROIZVODA
115 103 OBAVJEŠTENJE O RAZVRSTAVANJU POSLOVNOG SUBJEKTA PO DJELATNOSTI
116 181 OBRAZAC ZA VODOPRIVREDNU NAKNADU-PVN1
117 706 ODJAVA VOZILA
118 946 ODLUKA O ODOBRENJU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNU MREŽU
119 947 ODLUKA O ODOBRENJU TARIFNIH STAVOVA ZA KORIŠTENJE TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA U RS
120 948 ODLUKA O ODOBRENJU TARIFNIH STAVOVA ZA KORIŠĆENJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA U RS
121 949 ODLUKA O ODOBRENJU TARIFNIH STAVOVA ZA OPERATORA TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA U RS
122 950 ODLUKA O ODOBRENJU TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE TARIFNIH KUPACA PRIRODNIM GASOM U RS
123 132 ODLUKA O PRIJEMU U ČLANSTVO
124 122 ODLUKA O PRIJEMU U ČLANSTVO NA BANJALUČKU BERZU
125 951 ODLUKA O UTVRĐIVANJU TARIFNIH STAVOVA ZA KORISNIKE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
126 952 ODLUKA O UTVRĐIVANJU TARIFNIH STAVOVA ZA NEKVALIFIKOVANE KUPCE
127 404 ODOBRENJE ZA VRŠENJE ISPITIVANJA I UTVRĐIVANJA KVALITETA SJEMENA
128 217 ODOBRENJE JEDINSTVENOG PROSPEKTA, ZA EMISIJU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI I ZA UVRŠTENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI NA BERZU ILI DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE
129 261 ODOBRENJE NA PLAN USKLAĐIVANJA I PLAN PREOBLIKOVANJA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
130 218 ODOBRENJE NA PROMOTIVNE INFORMACIJE O INVESTICIONIM FONDOVIMA I DRUŠTVIMA KOJA NJIMA UPRAVLJAJU I KOJA SE ODNOSE NA VLASNIČKE UDJELE, FINANSIJSKO POSLOVANJE I PRAVA VLASNIKA UDJELA INVESTICIONOG FONDA
131 283 ODOBRENJE NAPLATE I PLAĆANJA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU
132 410 ODOBRENJE O NAČINU I USLOVIMA USTANOVLJAVANJA UZGAJALIŠTA DIVLJAČI
133 612 ODOBRENJE O PLOVIDBI SPLAVOM
134 613 ODOBRENJE O UPLOVLJAVANJU U LUKU ILI PRISTANIŠTE PLOVILA KOJA PREVOZE OPASNE MATERIJE
135 219 ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA IZMJENE JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
136 220 ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
137 707 ODOBRENJE PRAVNIM LICIMA ZA DRŽANJE ORUŽJA
138 262 ODOBRENJE PREOBLIKOVANJA IZ ZATVORENOG U OTVORENI INVESTICIONI FOND
139 221 ODOBRENJE PRETVARANJA OTVORENOG U ZATVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO
140 222 ODOBRENJE PRETVARANJA ZATVORENOG U OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO
141 223 ODOBRENJE PROSPEKTA I STATUTA INVESTICIONIH FONDOVA I NJIHOVIH IZMJENA I DOPUNA
142 224 ODOBRENJE PROSPEKTA ODNOSNO PRELIMINARNOG PROSPEKTA ZA EMISIJU HARTIJA OD VRIJEDNOST
143 225 ODOBRENJE PROSPEKTA ZA UVRŠTENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI NA BERZU ILI DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE
144 262 ODOBRENJE ROKOVA I USLOVA STANDARDNOG UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA POTROŠAČIMA
145 226 ODOBRENJE STATUSA KVALIFIKOVANOG INVESTITORA I UPIS U REGISTAR KVALIFIKOVANIH INVESTITORA ZA FIZIČKA LICA
146 227 ODOBRENJE STATUSA KVALIFIKOVANOG INVESTITORA I UPIS U REGISTAR KVALIFIKOVANIH INVESTITORA ZA PRAVNA LICA
147 263 ODOBRENJE STUDIJE EKONOMSKE OPRAVDANOSTI
148 814 ODOBRENJE STUDIJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
149 284 ODOBRENJE UNOŠENJA I IZNOŠENJA EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA
150 852 ODOBRENJE ZA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I ISKOPAVANJA
151 405 ODOBRENJE ZA DRŽANJE DIVLJIH SVINJA U OGRAĐENOM PROSTORU
152 763 ODOBRENJE ZA DRŽANJE STAROG ORUŽJA
153 008 ODOBRENJE ZA EMISIJU AKCIJA, KONVERZIJU PRIORITETNIH U OBIČNE AKCIJE I MIŠLJENJE O EMISIJI OSTALIH VRSTA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
154 708 ODOBRENJE ZA ISPITIVANJE APARATA ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA
155 709 ODOBRENJE ZA ISPITIVANJE SISTEMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
156 009 ODOBRENJE ZA IZBOR NEZAVISNOG VANJSKOG REVIZORA
157 010 ODOBRENJE ZA IZBOR NEZAVISNOG VANJSKOG REVIZORA ZA REVIZIJU INFORMACIONOG SISTEMA
158 710 ODOBRENJE ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
159 656 ODOBRENJE ZA IZRADU I UPOTREBU ČETVRTASTOG ŽIGA ZA OBILJEŽAVANJE REZANE GRAĐE KOJA SE STAVLJA U PROMET
160 541 ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE EKSKURZIJA OSNOVNIH ŠKOLA VAN GRANICA REPUBLIKE SRPSKE ODNOSNO BIH
161 542 ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE EKSKURZIJA SREDNJIH ŠKOLA VAN GRANICA REPUBLIKE SRPSKE ODNOSNO BIH
162 571 ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH
163 711 ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE VATROMETA
164 971 ODOBRENJE ZA JEDNOKRATNO PRIREĐIVANJE KLADIONIČKIH IGARA
165 972 ODOBRENJE ZA JEDNOKRATNO PRIREĐIVANJE KLASIČNE TOMBOLE
166 712 ODOBRENJE ZA KRETANJE NAORUŽANJA U SLUČAJU KRETANJA NAORUŽANJA IZMEĐU ENTITETA ILI ENTITETA I BRČKO DISTRIKTA BIH ILI UNUTAR ENTITETA
167 713 ODOBRENJE ZA LOKACIJU OBJEKATA ZA ZAPALJIVE TEČNOSTI DO 1000 m3 I GASOVE DO 30 m3
168 714 ODOBRENJE ZA LOKACIJU OBJEKTA ZA ZAPALJIVE TEČNOSTI PREKO 1000M3 I GASOVA PREKO 30M3
169 715 ODOBRENJE ZA LOKACIJU SKLADIŠTA EKSPLOZIVNIH MATERIJA
170 716 ODOBRENJE ZA NABAVKU EKSPLOZIVNIH MATERIJA
171 718 ODOBRENJE ZA NABAVKU ORUŽJA
172 719 ODOBRENJE ZA NABAVKU PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA ZA ZABAVU
173 406 ODOBRENJE ZA NASELJAVANJE NOVIH VRSTA DIVLJAČI I NJIHOV STEPEN ZAŠTITE
174 407 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI AKVAKULTURE
175 657 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA
176 072 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZASTUPANJA U OSIGURANJU U STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
177 011 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ŠTEDNO-KREDITNE ORGANIZACIJE
178 051 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROVJERE BEZBJEDNOSTI PUTA
179 052 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REVIZIJE BEZBJEDNOSTI PUTA
180 873 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE PROIZVODNJE MEDICINSKIH SREDSTAVA
181 874 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE PROIZVODNJE, PROMETA, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE BIOCIDA
182 875 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE PROIZVODNJE, PROMETA, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE OPASNIH HEMIKALIJA
183 720 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA MOTORNIH VOZILA KOJIMA SE PREVOZE OPASNE MATERIJE
184 658 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA
185 659 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE USLUGE TRŽNICE NA VELIKO
186 721 ODOBRENJE ZA OBUKU U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM
187 762 ODOBRENJE ZA OSNIVANJE CIVILNOG STRELIŠTA
188 012 ODOBRENJE ZA OSNIVANJE FILIJALE BANKE SA SJEDIŠTEM IZVAN TERITORIJE REPUBLIKE SRPSKE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE
189 013 ODOBRENJE ZA OSNIVANJE ORGANIZACIONIH DIJELOVA BANKE SA SJEDIŠTEM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE
190 228 ODOBRENJE ZA OSNIVANJE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA PRIVATNOM PONUDOM I PRIJAVA NJEGOVOG UPISA U REGISTAR FONDOVA
191 014 ODOBRENJE ZA OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA BANKE IZ REPUBLIKE SRPSKE NA TERITORIJI IZVAN REPUBLIKE SRPSKE
192 015 ODOBRENJE ZA OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA BANKE IZVAN TERITORIJE REPUBLIKE SRPSKE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE
193 543 ODOBRENJE ZA OSTVARIVANJE SARADNJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA, DRUGIH USTANOVA I ORGANIZACIJA SA OSNOVNIM ŠKOLAMA
194 285 ODOBRENJE ZA OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA U INOSTRANSTVU
195 722 ODOBRENJE ZA POČETAK RADA DETEKTIVSKE KANCELARIJE
196 723 ODOBRENJE ZA POČETAK RADA PRIVATNOG DETEKTIVA
197 724 ODOBRENJE ZA POČETAK RADA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OBEZBJEĐENJA LICA I IMOVINE
198 725 ODOBRENJE ZA POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA
199 765 ODOBRENJE ZA POSREDOVANJE U PROMETU ORUŽJA I MUNICIJE
200 614 ODOBRENJE ZA POSTAVLJANJE - PREMJEŠTANJE PLUTAJUĆEG OBJEKTA
201 726 ODOBRENJE ZA POSTAVLJANJE I UPOTREBU PRIVREMENE PUMPNE STANICE ZA D-2 GORIVO
202 727 ODOBRENJE ZA POSTAVLJANJE KONTEJNERA I PRIVREMENIH SKLADIŠTA EKSPLOZIVNIH MATERIJA DO 500 kg
203 728 ODOBRENJE ZA PREVOZ EKSPLOZIVNIH MATERIJA PREKO GRANICE
204 729 ODOBRENJE ZA PREVOZ EKSPLOZIVNIH MATERIJA U UNUTRAŠNJEM SAOBRAĆAJU
205 973 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE ELEKTRONSKIH IGARA NA SREĆU
206 974 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA
207 975 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U KAZINIMA
208 976 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE INTERNET IGARA NA SREĆU
209 977 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE KLADIONIČKIH IGARA
210 978 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE KLADIONIČKIH IGARA PUTEM SMS-a
211 979 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE KLASIČNE TOMBOLE
212 980 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE NAGRADNE IGRE PUTEM TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA
213 981 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE NAGRADNIH IGARA
214 982 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA
215 503 ODOBRENJE ZA PRIZNAVANJE NOVE RASE, SOJA ILI HIBRIDA
216 730 ODOBRENJE ZA PROIZVODNJU PRIVREDNIH EKSPLOZIVA
217 408 ODOBRENJE ZA PROIZVODNJU VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA, LJEKOVITOG DODATKA, VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA
218 731 ODOBRENJE ZA PROMET ORUŽJA, DIJELOVA ORUŽJA I MUNICIJE
219 732 ODOBRENJE ZA PROMET ORUŽJA, DIJELOVA ORUŽJA I MUNICIJE IZMEĐU ENTITETA
220 615 ODOBRENJE ZA RAD STANICA ZA TEHNIČKE PREGLEDE MOTORNIH VOZILA
221 616 ODOBRENJE ZA RAD ŽIČARE
222 617 ODOBRENJE ZA RADIONICU TAHOGRAFA
223 409 ODOBRENJE ZA SJEČU RIJETKIH, VRIJEDNIH I UGROŽENIH VRSTA DRVEĆA
224 016 ODOBRENJE ZA SMANJENJE KAPITALA ILI PROMJENU STRUKTURE KAPITALA BANKE OTKUPOM VLASTITIH AKCIJA
225 764 ODOBRENJE ZA SPRAVLJANJE MUNICIJE
226 733 ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET EKSPLOZIVNIH MATERIJA
227 017 ODOBRENJE ZA STICANJE ILI POVEĆANJE ZNAČAJNOG VLASNIČKOG INTERESA U BANCI
228 018 ODOBRENJE ZA STICANJE ZNAČAJNOG VLASNIČKOG UDJELA BANKE U DRUGOM PRAVNOM LICU ILI UKUPNE NETO VRIJEDNOSTI SVIH VLASNIČKIH UDJELA BANKE U DRUGIM PRAVNIM LICIMA
229 734 ODOBRENJE ZA TRGOVINSKI PROMET EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA
230 878 ODOBRENJE ZA UVOZ LIJEKOVA IZ HUMANITARNE POMOĆI
231 411 ODOBRENJE ZA UVOZ SJEMENA I SADNOG MATERIJALA I PESTICIDA
232 618 ODOBRENJE ZA UVRŠTAVANJE U SAOBRAĆAJ ŽELJEZNIČKOG VOZILA
233 412 ODOBRENJE ZA VRŠENJE KONTROLE NAD PROIZVODNJOM SADNOG MATERIJALA
234 413 ODOBRENJE ZA VRŠENJE KONTROLE PROIZVODNJE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA
235 619 ODREĐIVANJE IMENA BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
236 735 OVLAŠTENJE PEČATOREZNICAMA ZA IZRADU PEČATA
237 736 OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OBEZBJEĐENJA LICA I IMOVINE
238 737 OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRATNJE I OBEZBJEĐENJA NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA, PLEMENITIH KOVINA, METALA I DRUGIH VRIJEDNOSTI
239 620 OVLAŠTENJE ZA POSLOVE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA
240 414 OVLAŠĆENJE MINISTARSTVA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA ORGANSKE PROIZVODE
241 264 OVLAŠĆENJE NA ZAKLJUČENJE UGOVORA NA OSNOVU INICIJATIVE ZAINTERESOVANOG LICA
242 505 OVLAŠĆENJE ZA DAVANJE MIŠLJENJA NA OBJEKTE U STOČARSTVU
243 815 OVLAŠĆENJE ZA DONOŠENJE TEHNIČKOG ODOBRENJA
244 504 OVLAŠĆENJE ZA ISPITIVANJE KVALITETA PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
245 518 OVLAŠĆENJE ZA KONTROLU I CERTIFIKACIJU U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA
246 738 OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE DETEKTIVSKIH POSLOVA
247 286 OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE MJENJAČKIH POSLOVA
248 739 OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA FIZIČKOG I TEHNIČKOG OBEZBJEĐENJA
249 416 OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA PLODNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I UTVRĐIVANJA KOLIČINE MINERALNIH ĐUBRIVA I PESTICIDA
250 506 OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE ZOOTEHNIČKIH ZAHVATA
251 265 OVLAŠĆENJE ZA PREGOVORE SA PONUĐAČEM INICIJATIVE
252 816 OVLAŠĆENJE ZA PROVOĐENJE RADNJI OCJENJIVANJA USAGLAŠENOSTI I OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZDAVANJA CERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI
253 073 OVLAŠĆENJE ZA RAD BROKERU U OSIGURANJU - FIZIČKO LICE
254 074 OVLAŠĆENJE ZA RAD ZASTUPNIKU U OSIGURANJU - FIZIČKO LICE
255 417 OVLAŠĆENJE ZA SPROVOĐENJE OSNOVNIH ANALIZA HRANE
256 418 OVLAŠĆENJE ZA SPROVOĐENJE SPECIJALIZOVANIH ANALIZA HRANE
257 419 OVLAŠĆENJE ZA SPROVOĐENJE SPECIJALIZOVANIH ANALIZA S MOGUĆNOŠĆU IZDAVANJA MEĐUNARODNIH CERTIFIKATA
258 420 OVLAŠĆENJE ZA USTANOVU KOJA VRŠI SPROVOĐENJE PROGRAMA OBUKE ZA STRUČNA LICA
259 421 OVLAŠĆENJE ZA VRŠENJE KONTROLE PROIZVODNJE SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA
260 633 OVLAŠĆENJE ZA VRŠENJE STRUČNE OBUKE
261 622 OVLAŠĆIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI U OBLASTI ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
262 623 PLOVIDBENA DOZVOLA ZA ČAMCE
263 740 PONOVNA REGISTRACIJA VOZILA
264 901 PORESKA KARTICA - POTVRDA O OSTVARENOM DOHOTKU - OBRAZAC 1013
265 902 PORESKE PRIJAVE
266 903 PORESKI RAČUN NA NEPOKRETNOSTI
267 019 POSTUPAK OSNIVANJA ORGANIZACIONIH DIJELOVA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE
268 741 POTVRDA O DOSTAVLJANJU PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE
269 904 POTVRDA O EVIDENTIRANJU
270 992 POTVRDA O ISPUNJAVANJU OSNOVNIH METROLOŠKIH ZAHTJEVA ZA MJERILA KOJA SE UVOZE
271 905 POTVRDA O ODJAVI
272 906 POTVRDA O REGISTRACIJI
273 302 POTVRDA O UPISU U REGISTAR PROJEKATA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNOJ KOGENERACIJI
274 422 POTVRDA O UPISU U REGISTAR UZGAJIVAČA KVALITETNO PRIPLODNE STOKE
275 742 POTVRDA O ZAVRŠENOJ OBUCI ZA PRIPADNIKA OBEZBJEĐENJA I PRIVATNOG DETEKTIVA
276 838 POTVRDA PRIJAVE TRANZITA NEOPASNOG OTPADA PREKO TERITORIJE REPUBLIKE SRPSKE/BOSNE I HERCEGOVINE
277 141 PREDUGOVOR O PRELIMINARNOM PRAVU NA PODSTICAJ
278 743 PRENOS VLASNIŠTVA VOZILA SA LIZING KUĆE NA KORISNIKA LIZINGA
279 817 PRETHODNA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
280 020 PRETHODNA SAGLASNOST NA STATUT BANKE
281 230 PRETHODNA SAGLASNOST NA UGOVOR O OSNIVANJU, STATUT I DRUGE OPŠTE AKTE STRUKOVNOG UDRUŽENJA
282 264 PRETHODNA SAGLASNOST O DOBROVOLJNOJ LIKVIDACIJI BERZE
283 021 PRETHODNA SAGLASNOST ZA IMENOVANJE DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVE BANKE
284 022 PRETHODNA SAGLASNOST ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA BANKE
285 818 PRETHODNA SAGLASNOST ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ KONTINGENTA SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ
286 819 PRETHODNA SAGLASNOST ZA ODOBRENJE KVOTE NA UVOZ SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ
287 023 PRETHODNA SAGLASNOST ZA OTPLATU SUBORDINISANOG DUGA PRIJE DOSPIJEĆA
288 024 PRETHODNA SAGLASNOST ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE BANKE
289 025 PRETHODNA SAGLASNOST ZA UKLJUČENJE KONVERTIBILNIH STAVKI KAPITALA U DOPUNSKI KAPITAL BANKE
290 026 PRETHODNA SAGLASNOST ZA UKLJUČENJE SUBORDINISANOG DUGA U OBRAČUN DOPUNSKOG KAPITALA BANKE
291 027 PRETHODNA SAGLASNOST ZA UKLJUČENJE TRAJNIH DEPOZITA U DOPUNSKI KAPITAL BANKE (DEPOZIT BEZ OBAVEZE VRAĆANJA BANKE)
292 028 PRETHODNA SAGLASNOST ZA VELIKA IZLAGANJA KREDITNOM RIZIKU (PREKO 15% OSNOVNOG KAPITALA BANKE) PREMA ZNAČAJNIM AKCIONARIMA
293 820 PRETHODNO MIŠLJENJE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA UVOZ SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ
294 029 PRETHODNO ODOBRENJE ZA PORTFELJ MALIH KREDITA
295 030 PRETHODNO ODOBRENJE ZA STATUSNU PROMJENU BANKE
296 624 PRIJAVA PLOVILA U KAPETANIJI PRISTANIŠTA
297 423 PRIJAVA ZA PROIZVODNJU OSNOVNOG SADNOG MATERIJALA
298 424 PRIJAVA ZA PROIZVODNJU PREDOSNOVNOG SADNOG MATERIJALA
299 425 PRIJAVA ZA PROIZVODNJU REPRODUKCIONOG SADNOG MATERIJALA
300 426 PRIJAVA ZA PROIZVODNJU SADNICA
301 427 PRIJAVA ZA PROIZVODNJU SERTIFIKOVANOG I STANDARDNOG SADNOG MATERIJALA
302 428 PRIJAVA ZA PROIZVODNJU SIJANACA, KALEMOVA I KONTEJNERSKE PROIZVODNJE
303 907 PRIJAVA/ODJAVA UPLATE DOPRINOSA U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA - PD 3120
304 908 PRIJAVA/PROMJENA/ODJAVA OBVEZNIKA INDIVIDUALNE (DOBROVOLJNE) UPLATE DOPRINOSA - PD 3110
305 909 PRIJAVA/PROMJENA/ODJAVA UPLATE DOPRINOSA - PD 3100
306 744 PRIVREMENA REGISTRACIJA VOZILA
307 745 PRIVREMENA REGISTRACIJA VOZILA KOJA SE IZVOZE IZ BIH U CILJU REGISTRACIJE U DRUGOJ DRŽAVI
308 231 PRIZNAVANJE ZVANJA BROKERA, INVESTICIONOG SAVJETNIKA I INVESTICIONOG MENADŽERA KOJE JE STEČENO IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE
309 746 PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTROVANJA VOZILA
310 747 PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTROVANJA VOZILA DIPLOMATSKO KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I MISIJA
311 748 PROMJENA PODATAKA O VLASNIKU VOZILA
312 749 PROMJENA PODATAKA O VOZILU
313 750 PROMJENA VLASNIŠTVA NAD VOZILOM
314 191 RADNA DOZVOLA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O RADU SA STRANCEM NA ODREĐENO VRIJEME (MAKSIMALNO 12 MJESECI)
315 429 REGISTRACIJA OBJEKATA ZA DRŽANJE ŽIVOTINJA - FARMI
316 430 REGISTRACIJA OBJEKATA ZA KLANJE ŽIVOTINJA, OBRADU, PRERADU I SKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
317 431 REGISTRACIJA OBJEKATA ZA PROIZVODNJU, SKLADIŠTENJE I PROMET HRANE ZA ŽIVOTINJE
318 415 REGISTRACIJA SABIRNIH MJESTA ZA SIROVO MLIJEKO
319 433 REGISTRACIJA VETERINARSKO MEDICINSKIH PROIZVODA
320 751 REGISTRACIJA VOZILA KUPLJENIH PO UGOVORU O LIZINGU
321 752 REGISTROVANJE VOZILA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I MISIJA
322 753 REGISTROVANJE VOZILA PRVI PUT U BIH
323 821 REHABILITACIJA
324 434 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR UZGAJIVAČA KVALITETNO PRIPLODNE STOKE
325 435 RJEŠENJE (LICENCA) O ISPUNJENOSTI MINIMALNIH USLOVA ZA IZVOĐENJE RADOVA U ŠUMARSTVU
326 436 RJEŠENJE (LICENCA) O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE PROJEKTANTSKIH RADOVA U ŠUMARSTVU
327 437 RJEŠENJE (LICENCA) ZA IZRADU LOVNIH OSNOVA
328 625 RJEŠENJE - SAGLASNOST O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OPERATERA POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA
329 587 RJEŠENJE IZ OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU POSLODAVCIMA DO 10 ZAPOSLENIH
330 588 RJEŠENJE IZ OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU POSLODAVCIMA PREKO 10 ZAPOSLENIH
331 877 RJEŠENJE KOJIM SE DAJE ODOBRENJE ZA UPOTREBU IZVORA ELEKTROMAGNETSKOG POLJA
332 303 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA DRUGAČIJE ORGANIZOVANJE POSLOVA SLUŽBE SPASAVANJA
333 304 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA EKSPLOATACIONO POLJE
334 305 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA IZVOĐENJE DETALJNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
335 306 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
336 661 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA STAVLJANJE U PROMET FISKALNOG SISTEMA
337 307 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA UPOTREBA RUDARSKIH OBJEKATA
338 403 RJEŠENJE KOJIM SE ORGANIZACIJAMA ZA UZGOJ DAJE SAGLASNOST ZA ORGANIZOVANJE UZGOJA KVALITETNO PRIPLODNIH ŽIVOTINJA
339 308 RJEŠENJE KOJIM SE OVJERAVAJU REZERVE MINERALNIH SIROVINA
340 631 RJEŠENJE KOJIM SE PRAVNO LICE OVLAŠĆUJE ZA POSLOVE VERIFIKACIJE GODIŠNJEG TEHNIČKOG PREGLEDA
341 632 RJEŠENJE KOJIM SE PRAVNO LICE OVLAŠĆUJE ZA VRŠENJE POSLOVA ODRŽAVANJA ŽIČARA
342 484 RJEŠENJE NA UZGOJNE PROGRAME
343 910 RJEŠENJE O BRISANJU IZ REGISTRA FISKALIZOVANIH KASA - RDFK
344 831 RJEŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA ZA IZVOZ NEOPASNOG OTPADA IZ REPUBLIKE SRPSKE
345 837 RJEŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA ZA IZVOZ OPASNOG OTPADA U REPUBLIKU SRPSKU
346 823 RJEŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA ZA TRANZIT OPASNOG OTPADA PREKO TERITORIJE REPUBLIKE SRPSKE
347 832 RJEŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA ZA UVOZ NEOPASNOG OTPADA U REPUBLIKU SRPSKU
348 836 RJEŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA ZA UVOZ OPASNOG OTPADA U REPUBLIKU SRPSKU
349 515 RJEŠENJE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA RAD LABORATORIJAMA ZA ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
350 662 RJEŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA STAVLJANJE U PROMET UREĐAJA ZA EVIDENTIRANJE PROMETA NA BENZINSKIM PUMPNIM STANICAMA
351 460 RJEŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA
352 911 RJEŠENJE O DODJELI IDENTIFIKACIONIH BROJEVA FISKALNIM KASAMA/ŠTAMPAČIMA - RZIBFK
353 572 RJEŠENJE O DODJELI LICENCE ZA PREDAVAČA TEORETSKE NASTAVE, ISPITIVAČA TEORETSKOG DIJELA ISPITA I ISPITIVAČA IZ UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM
354 491 RJEŠENJE O DOSLAĐIVANJU KLJUKA I ŠIRE
355 142 RJEŠENJE O ELEKTROENERGETSKOJ SAGLASNOSTI
356 143 RJEŠENJE O ELEKTROENERGETSKOJ SAGLASNOSTI ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
357 660 RJEŠENJE O FINANSIRANJU PROJEKATA IZ OBLASTI TURIZMA
358 912 RJEŠENJE O FISKALIZACIJI FISKALNE KASE/ŠTAMPAČA - OBRAZAC RFFK/lokacija
359 913 RJEŠENJE O FISKALIZACIJI FISKALNIH KASA/ŠTAMPAČA-RFFK
360 993 RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA PREGLED (VERIFIKACIJU) MJERILA
361 663 RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA PROMET, UGRADNJU I ODRŽAVANJE MJERNIH UREĐAJA NA BENZINSKIM PUMPNIM STANICAMA
362 664 RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA PROMET, UGRADNJU I ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA EVIDENTIRANJE PROMETA NA BENZINSKIM PUMPNIM STANICAMA
363 521 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI STANDARDA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I KADRA POSEBNE MJERE PODRŠKE - SIGURNA KUĆA
364 438 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA GAJENJE RIBE
365 994 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA DA SE U RADNIM PROSTORIJAMA PROIZVOĐAČA/UVOZNIKA MOŽE VRŠITI VERIFIKACIJA PREDMETA OD DRAGOCJENIH METALA
366 439 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DORAĐIVANJE SJEMENA
367 871 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ISPITIVANJE NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI
368 544 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE STUDIJSKOG PROGRAMA
369 486 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA KORIŠĆENJE OZNAKE I STAVLJANJE U PROMET VINA S GEOGRAFSKIM PORIJEKLOM IZ DATE GODINE BERBE
370 824 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
371 441 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OBRADE DUVANA
372 545 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOG OBRAZOVANJA VAN SJEDIŠTA
373 879 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
374 880 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
375 442 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA SORTE
376 589 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U ZAPOŠLJAVANJU
377 546 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA POZORIŠTA
378 881 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OSNIVANJE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
379 547 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POČETAK RADA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOG OBRAZOVANJA
380 443 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROIZVODNJU DUVANA
381 514 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROIZVODNJU JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA I UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA
382 440 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROIZVODNJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
383 444 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROIZVODNJU VINA
384 446 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROMJENU KATASTARSKIH KULTURA I KATASTARSKIH, ODNOSNO BONITETNIH KLASA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
385 548 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD AUTO-ŠKOLE I UTVRĐIVANJE USLOVA ZA IZMJENU RJEŠENJA
386 516 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD OBJEKATA ZA PROIZVODNJU, SKLADIŠTENJE I PROMET NUSPROIZVODA KATEGORIJE 2
387 549 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA
388 550 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD USTANOVA UČENIČKOG STANDARDA
389 432 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD VETERINARSKIH ORGANIZACIJA
390 882 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD ZDRAVSTVENE USTANOVE
391 876 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA SISTEMATSKO ISPITIVANJE NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI
392 322 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UPIS U REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA SE BAVE RAZVOJEM TEHNOLOGIJA
393 531 RJEŠENJE O IZBORU NOTARA
394 573 RJEŠENJE O IZDAVANJU DOZVOLE ZA VOZAČA-INSTRUKTORA MOTORNIH VOZILA
395 953 RJEŠENJE O IZDAVANJU GARANCIJA O PORIJEKLU ELEKTRIČNE ENERGIJE
396 825 RJEŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA GRAĐENJE, ODNOSNO IZVOĐENJE ODGOVARAJUĆE VRSTE RADOVA I LICENCA ZA GRAĐENJE, ODNOSNO IZVOĐENJE ODGOVARAJUĆE VRSTE RADOVA, ZA PRAVNA LICA
397 826 RJEŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I LICENCA ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ZA PRAVNA LICA
398 827 RJEŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ODGOVARAJUĆE VRSTE RADOVA I LICENCA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ODGOVARAJUĆE VRSTE RADOVA, ZA PRAVNA LICA
399 828 RJEŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA REVIZIJU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ODREĐENE VRSTE RADOVA I LICENCA ZA REVIZIJU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ODREĐENE VRSTE RADOVA, ZA PRAVNA LICA
400 839 RJEŠENJE O IZDAVANJU LIČNIH LICENCI ZA FIZIČKA LICA KOJA SE ODNOSI NA ENERGETSKI PREGLED ZGRADA, ZA FIZIČKA LICA
401 954 RJEŠENJE O IZDAVANJU SERTIFIKATA ZA PROIZVODNO POSTROJENJE
402 626 RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI AUTOBUSKIH STANICA
403 666 RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ (HOTEL, APARTHOTEL, MOTEL, TURISTIČKO NASELJE, PANSION)
404 448 RJEŠENJE O NAKNADI ŠTETE PRIČINJENE OD DIVLJAČI ZA KOJU JE PROPISANA STALNA ZABRANA LOVA I ZA ŠTETU KOJU PRIČINI MEDVJED
405 914 RJEŠENJE O NAKNADNOJ FISKALIZACIJI - RFFK/1
406 829 RJEŠENJE O OBNAVLJANJU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
407 830 RJEŠENJE O OBNAVLJANJU EKOLOŠKE DOZVOLE
408 842 RJEŠENJE O ODOBRAVANJU PROGRAMA MJERA PRILAGOĐAVANJA ZA RAD POSTOJEĆIH DEPONIJA
409 449 RJEŠENJE O ODOBRAVANJU UVOZA I ISPITIVANJA U ISTRAŽIVAČKE ILI RAZVOJNE SVRHE
410 450 RJEŠENJE O ODOBRENJU PROIZVODNJE GENETSKOG MATERIJALA (SJEME, JAJNE ĆELIJE I EMBRION)
411 452 RJEŠENJE O ODOBRENJU PROIZVODNJE GENETSKOG MATERIJALA ODREĐENIH VRSTA I RASA ŽIVIH ŽIVOTINJA
412 551 RJEŠENJE O ODOBRENJU SNIMANJA KINEMATOGRAFSKOG DJELA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE
413 453 RJEŠENJE O ODOBRENJU UNOŠENJA NOVIH VRSTA RIBA U RIBOLOVNE VODE
414 454 RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA ISPITIVANJE KVALITETA HRANE ZA ŽIVOTINJE
415 455 RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA PROMET VM PROIZVODA NA VELIKO I NA MALO
416 456 RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA RAD VODOPRIVREDNIH LABORATORIJA
417 171 RJEŠENJE O ODOBRENJU ZAHTJEVA ZA DOZNAKU I SJEČU STABALA U PRIVATNIM ŠUMAMA
418 309 RJEŠENJE O OSLOBAĐANJU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA
419 511 RJEŠENJE O OVLAŠĆIVANJU INSTITUCIJA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE, ANALITIČKE I DRUGE POSLOVE IZ OBLASTI VINARSTVA I VINOGRADARSTVA
420 915 RJEŠENJE O PLOMBIRANJU TERMINALA - RPT
421 833 RJEŠENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
422 532 RJEŠENJE O POSTAVLJENJU SUDSKOG TUMAČA
423 533 RJEŠENJE O POSTAVLJENJU VJEŠTAKA ODREĐENE STRUKE
424 955 RJEŠENJE O PRAVU NA PODSTICAJ
425 956 RJEŠENJE O PRELIMINARNOM PRAVU NA PODSTICAJ
426 493 RJEŠENJE O PRIZNAVANJU OZNAKE GEOGRAFSKOG PORIJEKLA
427 517 RJEŠENJE O PRIZNAVANJU PRAVA NA UPOTREBU REGISTROVANE GEOGRAFSKE OZNAKE
428 507 RJEŠENJE O PRIZNAVANJU SORTE
429 457 RJEŠENJE O PRIZNAVANJU SORTE I UPISU SORTE U REGISTAR SORTI
430 552 RJEŠENJE O PRIZNAVANJU STRANE VISOKOŠKOLSKE DIPLOME
431 553 RJEŠENJE O PRIZNAVANJU STRANE ŠKOLSKE ISPRAVE U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU
432 667 RJEŠENJE O PROGLAŠAVANJU GEOGRAFSKOG PODRUČJA BANJOM
433 133 RJEŠENJE O REGISTRACIJI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
434 458 RJEŠENJE O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
435 434 RJEŠENJE O REGISTRACIJI UZGAJIVAČA KVALITETNO-PRIPLODNE STOKE
436 668 RJEŠENJE O REGISTROVANJU PROIZVOĐAČA FISKALNIH SISTEMA
437 754 RJEŠENJE O SAGLASNOSTI NA ELABORAT IZVOĐENJA RADOVA MINIRANJA
438 590 RJEŠENJE O SKRAĆENJU RADNOG VREMENA
439 515 RJEŠENJE O STAVLJANJU U PROMET ODREĐENE KOLIČINE JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA S GEOGRAFSKOM OZNAKOM ZA ODREĐENU PROIZVODNU GODINU
440 447 RJEŠENJE O STAVLJANJU U PROMET VINA BEZ GEOGRAFSKOG PORIJEKLA
441 445 RJEŠENJE O STAVLJANJU U PROMET VINA S GEOGRAFSKIM PORIJEKLOM
442 459 RJEŠENJE O UPISU MINERALNIH ĐUBRIVA U REGISTAR MINERALNIH ĐUBRIVA
443 460 RJEŠENJE O UPISU PRIPLODNJAKA U CENTRALNI REGISTAR MUŠKIH MATIČNIH GRLA
444 461 RJEŠENJE O UPISU U CENTRALNI REGISTAR
445 554 RJEŠENJE O UPISU U EVIDENCIJU PRODUCENATA, DISTRIBUTERA I JAVNIH PRIKAZIVAČA
446 509 RJEŠENJE O UPISU U FITOREGISTAR VLASNIKA BILJA
447 462 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA MINERALNIH ĐUBRIVA
448 463 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
449 464 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR DORAĐIVAČA REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA
450 465 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR DORAĐIVAČA SJEMENA
451 516 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR GEOGRAFSKIH OZNAKA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
452 555 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR IZDAVAČA
453 556 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR JAVNIH GLASILA
454 466 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA
455 323 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH USTANOVA
456 467 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR OBRAĐIVAČA DUVANA
457 522 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR OMLADINSKIH ORGANIZACIJA I DRUGIH OBLIKA OMLADINSKOG ORGANIZOVANJA U REPUBLICI SRPSKOJ
458 510 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PČELARA I PČELINJAKA U REPUBLICI SRPSKOJ
459 557 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR POZORIŠTA
460 469 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA DUVANA
461 470 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA DUVANSKIH PROIZVODA
462 471 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA
463 472 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA SADNOG MATERIJALA
464 468 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA
465 473 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PRUŽALACA USLUGA U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
466 508 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PRUŽALACA USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA
467 474 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR REGIONA POLAZNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA
468 523 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR SIGURNIH KUĆA
469 475 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR SORTI ŠUMSKOG BILJA
470 476 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SADNOG MATERIJALA
471 558 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I REGISTAR NASTAVNIKA I SARADNIKA
472 477 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR ZA PROMET SADNOG MATERIJALA
473 524 RJEŠENJE O UPISU U SPORTSKI REGISTAR
474 512 RJEŠENJE O UPISU U VINARSKI REGISTAR
475 513 RJEŠENJE O UPISU U VINOGRADARSKI REGISTAR
476 883 RJEŠENJE O USAGLAŠENOSTI RADA LABORATORIJE SA PRINCIPIMA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE (DLP)
477 478 RJEŠENJE O USTUPANJU RIBARSKOG PODRUČJA NA KORIŠTENJE
478 957 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRAGU ELEKTRANE
479 525 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI I DJELATNOSTI
480 559 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POČETAK RADA OSNOVNIH I MUZIČKIH ŠKOLA
481 560 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POČETAK RADA PREDŠKOLSKIH USTANOVA
482 884 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROMET NA VELIKO LIJEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U VELEDROGERIJI
483 885 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROMET U SPECIJALIZOVANOJ PRODAVNICI
484 669 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU STANDARDA I KVALITETA USLUGA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU ZA ISHRANU I PIĆE VRSTE RESTORAN
485 886 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU USLOVA ZA PROMET NA MALO LIJEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U APOTECI
486 995 RJEŠENJE O ZNAKU PROIZVOĐAČA/ UVOZNIKA PREDMETA OD DRAGOCJENIH METALA
487 517 RJEŠENJE OVLAŠĆENOM UZIMAČU MLIJEKA
488 310 RJEŠENJE ZA IZVOĐENJE RADOVA (RJEŠENJA ZA GRAĐENJE) PO GLAVNOM PROJEKTU, DOPUNSKOM PROJEKTU I PO PROJEKTU ZA OBJEKTE IZGRAĐENE IZVAN EKSPLOATACIONOG POLJA
489 591 RJEŠENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE LIFTOVA
490 422 RJEŠENJE ZA ORGANIZACIJU UZGOJNOG REPROCENTRA
491 479 RJEŠENJE ZA REGISTRACIJU RIBNJAKA
492 480 RJEŠENJE ZA REGISTRACIJU VETERINARSKIH STANICA, AMBULANTI, APOTEKA I DRUGIH SLUŽBI KOJE OBAVLJAJU POSLOVE VETERINARSKE DJELATNOSTI
493 621 RJEŠENJE ZA RUKOVAOCA/ZAMJENIKA RUKOVAOCA ŽIČARE
494 872 RJEŠENJE ZA SAGLASNOST ZA IZGRADNJU IZVORA ELEKTROMAGNETSKOG POLJA
495 451 RJEŠENJE ZA UVOZ GENETSKOG MATERIJALA I ODREĐENIH VRSTA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ZA KOJI NE POSTOJI PROGRAM UZGOJA, ZA SJEME, EMBRIONE I JAJNE ĆELIJE
496 311 RJEŠENJE ZA ZADRŽAVANJE PRAVA NA ISTRAŽNI PROSTOR
497 482 RJEŠENJE-DOZVOLA ZA SANACIONI I ELEKTRO RIBOLOV NA RIBOLOVNIM VODAMA
498 483 RJEŠENJE-SAGLASNOST NA SREDNJOROČNI PROGRAM UNAPREĐENJA RIBARSTVA
499 485 RJEŠENJE-SAGLASNOST ZA RIBOLOV U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE SVRHE NA RIBOLOVNIM VODAMA
500 182 RJEŠENJE-VODNA DOZVOLA ZA UPOTREBU VODE I ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA ZA IZGRAĐENI OBJEKAT
501 183 RJEŠENJE-VODNA SAGLASNOST NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
502 075 SAGLASNOST DRUŠTVU ZA OSIGURANJE DA ZA POJEDINAČNU VRSTU ULAGANJA PREKORAČI PROPISANO OGRANIČENJE ULAGANJA SREDSTAVA ZA POKRIĆE TEHNIČKIH REZERVI
503 076 SAGLASNOST DRUŠTVU ZA OSIGURANJE NA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O REOSIGURANJU SA DRUŠTVOM ZA REOSIGURANJE KOJE NEMA DOZVOLU ZA RADU IZDATU U BIH (IZBOR INOSTRANOG REOSIGURAVAČA)
504 077 SAGLASNOST DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ZA IZBOR OVLAŠTENOG NEZAVISNOG REVIZORA
505 078 SAGLASNOST DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ZA ULAGANJE U EU
506 079 SAGLASNOST DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM ZA ZAKLJUČIVANJE/IZMJENE UGOVORA SA KASTODI BANKOM
507 080 SAGLASNOST DRUŠTVU ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU I BROKERSKOM DRUŠTVU ZA OSIGURANJE SA SJEDIŠTEM U RS KOJE U FBiH OSNIVA FILIJALU
508 266 SAGLASNOST KOMISIJE NA USLOVE JAVNOG POZIVA
509 232 SAGLASNOST NA IMENOVANJE RUKOVODIOCA POSEBNOG ORGANIZACIONOG DIJELA BANKE KOJI OBAVLJA KASTODI POSLOVE
510 487 SAGLASNOST NA GODIŠNJI PLAN KORIŠTENJA LOVIŠTA
511 488 SAGLASNOST NA GODIŠNJI PLAN KORIŠTENJA RIBOLOVNE ZONE
512 233 SAGLASNOST NA IMENOVANJE DIREKTORA BERZANSKOG POSREDNIKA, ODNOSNO RUKOVODIOCA POSEBNOG ORG.DIJELA BANKE I NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA BERZANSKOG POSREDNIKA
513 234 SAGLASNOST NA IMENOVANJE DIREKTORA BERZE
514 235 SAGLASNOST NA IMENOVANJE DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
515 236 SAGLASNOST NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA BERZE
516 081 SAGLASNOST NA IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA, DIREKTORA I IZVRŠNIH DIREKTORA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM
517 237 SAGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE AKATA FONDA SA JAVNOM PONUDOM
518 238 SAGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE AKATA FONDA SA PRIVATNOM PONUDOM
519 239 SAGLASNOST NA IZMJENE PROSPEKTA KOJE SE PREDLAŽU SA CILJEM
520 240 SAGLASNOST NA IZMJENE PROSPEKTA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA RIZIČNOG KAPITALA SA PRIVATNOM PONUDOM
521 241 SAGLASNOST NA IZMJENE PROSPEKTA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA PRIVATNOM PONUDOM KOJE SE PREDLAŽU SA CILJEM
522 755 SAGLASNOST NA IZVEDENE MJERE ZA ZAŠTITU OD POŽARA
523 756 SAGLASNOST NA LOKACIJU I POSTAVLJANJE PRENOSNIH SKLADIŠTA EKSPLOZIVNIH MATERIJA
524 757 SAGLASNOST NA LOKACIJU OBJEKTA ZA PROIZVODNJU, PRERADU I USKLADIŠTENJE ZAPALJIVIH TEČNOSTI I GASA
525 489 SAGLASNOST NA LOVNU OSNOVU
526 082 SAGLASNOST NA OGLASE I PROMOTIVNI MATERIJAL DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM
527 242 SAGLASNOST NA OPŠTA AKTA BERZANSKOG POSREDNIKA ODNOSNO NA IZMJENE I DOPUNE A KOJIMA SE REGULIŠU USLOVI I PRAVILA POSLOVANJA
528 243 SAGLASNOST NA OPŠTA AKTA BERZE I NA IZMJENE I DOPUNE TIH AKATA
529 244 SAGLASNOST NA OPŠTA AKTA CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
530 245 SAGLASNOST NA OPŠTA AKTA KASTODI BANKE I NA IZMJENE I DOPUNE TIH AKATA
531 259 SAGLASNOST NA OPŠTE AKTE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
532 031 SAGLASNOST NA OSNIVAČKA AKTA MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA
533 032 SAGLASNOST NA OSNIVAČKA AKTA ŠTEDNO-KREDITNE ORGANIZACIJE
534 853 SAGLASNOST NA PLANSKE DOKUMENTE
535 246 SAGLASNOST NA PRENOS AKCIJA CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
536 267 SAGLASNOST NA PRENOS UGOVORA O KONCESIJI NA TREĆE LICE
537 854 SAGLASNOST NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
538 758 SAGLASNOST NA PROJEKTOVANE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
539 268 SAGLASNOST NA PROMJENU VLASNIČKE STRUKTURE KONCESIONARA
540 083 SAGLASNOST NA SADRŽAJ/IZMJENE SADRŽAJA PROSPEKTA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM
541 247 SAGLASNOST NA STATUSNE PROMJENE BERZE
542 033 SAGLASNOST NA UGOVOR O OSNIVANJU BANKE
543 759 SAGLASNOST NA UPOTREBU POSTROJENJA I UREĐAJA ZA KORIŠTENJE ZAPALJIVIH TEČNOSTI I GASOVA
544 490 SAGLASNOST NA ŠUMSKOPRIVREDNU OSNOVU
545 084 SAGLASNOST ZA EMISIJU AKCIJA
546 492 SAGLASNOST ZA HVATANJE I DRŽANJE DIVLJAČI U OGRAĐENOM PODRUČJU
547 096 SAGLASNOST ZA IMENOVANJE LICA NA ZNAČAJNOM POLOŽAJU - DIREKTOR ZAŠTITNOG FONDA REPUBLIKE SRPSKE
548 085 SAGLASNOST ZA IMENOVANJE LICA NA ZNAČAJNOM POLOŽAJU U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE, KOJE IMENUJE DRUŠTVO - DIREKTOR (ZAMJENIK DIREKTORA, VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA, PROKURISTA), IZVRŠNI DIREKTOR, IZVRŠNI ČLAN UO, ČLAN ORGANA U DRUŠTVU KOJE VRŠI NADZOR
549 095 SAGLASNOST ZA IMENOVANJE LICA NA ZNAČAJNOM POLOŽAJU U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE, KOJE IMENUJE AGENCIJA ZA OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE (PRIVREMENI UPRAVNIK ZA POSEBNU LIKVIDACIJU I VANREDNI UPRAVNIK)
550 034 SAGLASNOST ZA IMENOVANJE REVIZORA ŠTEDNO-KREDITNE ORGANIZACIJE
551 481 SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA KOJI SE ODNOSE NA ISPITIVANJE OSOBINA KVALITETNO-PRIPLODNIH GOVEDA
552 760 SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE ZADATAKA POMOĆNOG PRIPADNIKA OBEZBJEĐENJA
553 086 SAGLASNOST ZA PRENOS KAPITALA IZ JEDNE U DRUGU VRSTU POSLOVA OSIGURANJA
554 627 SAGLASNOST ZA PRIMJENU NOVOG TIPA SIGNALNO-SIGURNOSNOG UREĐAJA
555 096 SAGLASNOST ZA PRIZNAVANJE MATEMATIČKE REZERVE KOJA PADA NA TERET REOSIGURAVAČA
556 087 SAGLASNOST ZA PRIZNAVANJE PRENOSNE PREMIJE OSIGURANJA I SAOSIGURANJA KOJA PADA NA TERET REOSIGURAVAČA I SAOSIGURAVAČA ILI PRENOSNE PREMIJE REOSIGURANJA KOJE PADAJU NA TERET RETROCESIONARA, KAO SREDSTVO ZA POKRIĆE TEHNIČKIH REZERVI
557 095 SAGLASNOST ZA PRIZNAVANJE REZERVI ZA ŠTETE OSIGURANJA I SAOSIGURANJA KOJA PADA NA TERET REOSIGURAVAČA I SAOSIGURAVAČA, TE REZERVI ZA ŠTETE REOSIGURANJA KOJE PADAJU NA TERET RETROCESIONARA, KAO SREDSTVO ZA POKRIĆE TEHNIČKIH REZERVI
558 035 SAGLASNOST ZA PRODAJU, PRIPAJANJE ILI SPAJANJE BANKE U LIKVIDACIJI
559 088 SAGLASNOST ZA PROMJENU NAZIVA, SJEDIŠTA, LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE FILIJALE U FBIH ILI OBIM NJEGOVOG OVLAŠĆENJA U PRAVNOM PROMETU
560 494 SAGLASNOST ZA RAD ZOOLOŠKIH VRTOVA
561 634 SAGLASNOST ZA SAOBRAĆANJE NA PRUGAMA REPUBLIKE SRPSKE
562 089 SAGLASNOST ZA SMANJENJE AKCIONARSKOG KAPITALA
563 250 SAGLASNOST ZA STICANJE AKCIJA KOJE REGISTAR STIČU POSTUPKU STRATEŠKOG POVEZIVANJA SA DRUGIM REGISTROM
564 251 SAGLASNOST ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U KAPITALU BROKERSKO DILERSKOG DRUŠTVA ZA FIZIČKA LICA
565 252 SAGLASNOST ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U KAPITALU BROKERSKO DILERSKOG DRUŠTVA ZA PRAVNA LICA
566 090 SAGLASNOST ZA STICANJE UČEŠĆA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM
567 091 SAGLASNOST ZA UKLJUČIVANJE PODREĐENIH DUŽNIČKIH INSTRUMENATA U OBRAČUN DODATNOG KAPITALA
568 112 SERTIFIKACIJA
569 253 STICANJE ZVANJA BROKERA, INVESTICIONOG SAVJETNIKA I INVESTICIONOG MENADŽERA
570 855 STRUČNO MIŠLJENJE O USLOVIMA I MJERAMA ZAŠTITE PRIRODE
571 856 STRUČNO MIŠLJENJE O ZAHTJEVU ZA ISTRAŽIVANJE PRIRODE
572 144 UGOVOR O PRIKLJUČENJU
573 670 UGOVOR O DODJELI KONCESIJE I RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA DODJELU KONCESIJE
574 495 UGOVOR O DODJELI LOVIŠTA NA KORIŠTENJE
575 145 UGOVOR O ISPLATI PREMIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PROIZVEDENU IZ EFIKASNOG KOGENERATIVNOG POSTROJENJA
576 146 UGOVOR O ISPLATI PREMIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PROIZVEDENU IZ OBNOVLJIVIH IZVORA
577 147 UGOVOR O OBAVEZNOM OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ STARIH POSTROJENJA U EKSPLOATACIJI
578 148 UGOVOR O OBAVEZNOM OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE PO GARANTOVANOJ OTKUPNOJ CIJENI ZA PROIZVODNJU IZ EFIKASNIH KOGENERATIVNIH POSTROJENJA
579 149 UGOVOR O OBAVEZNOM OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE PO GARANTOVANOJ OTKUPNOJ CIJENI ZA PROIZVODNJU IZ OBNOVLJIVIH IZVORA
580 092 UPIS DRUŠTVA ZA OSIGURANJE IZ BIH KOJE U RS POSLUJE PUTEM FILIJALE U REGISTAR DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
581 254 UPIS EMITENTA U REGISTAR EMITENATA
582 324 UPIS PROMJENE U EVIDENCIJI CERTIFIKACIONIH TIJELA
583 325 UPIS U EVIDENCIJU CERTIFIKACIONIH TIJELA
584 093 UPIS U REGISTAR DRUŠTVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, ODNOSNO BROKERSKOG DRUŠTVA U OSIGURANJU, SA SJEDIŠTEM U FEDERACIJI BIH, KOJE U REPUBLICI SRPSKOJ POSLUJE PUTEM FILIJALE
585 496 UPIS U REGISTAR O ZATVORENIM SISTEMIMA ZA OGRANIČENU UPOTREBU GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA
586 497 UPIS U REGISTAR OVLAŠĆENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE, KONTROLU I PRAĆENJE GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA
587 104 UPIS U REGISTAR SEOSKIH DOMAĆINSTAVA I PRUŽALACA UGOSTITELJSKIH USLUGA U APARTMANIMA, KUĆAMA ZA ODMOR I SOBAMA ZA IZNAJMLJIVANJE
588 269 UPIS UGOVORA O KONCESIJI U REGISTAR KONCESIJA
589 835 UPOTREBNA DOZVOLA
590 641 USKLAĐIVANJE REPUBLIČKIH REDOVA VOŽNJE
591 857 USLОVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA
592 858 USLOVI I MJERE ZAŠTITE PRIRODNOG DOBRA
593 859 USLOVI I MJERE ZAŠTITE ZA IZRADU PLANSKIH DOKUMENATA
594 916 UVJERENJE O IZMIRENIM OBAVEZAMA
595 917 UVJERENJE O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA
596 628 UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJAČA ČAMCA
597 161 UVJERENJE O PLAĆANJU NAKNADE ZA OPTEREĆIVANJE ŽIVOTNE SREDINE AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM
598 498 UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA AKVAKULTURE
599 499 UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVREDNOG RIBOLOVA
600 500 UVJERENJE O POLOŽENOM LOVOČUVARSKOM ISPITU
601 535 UVJERENJE O POLOŽENOM PRAVOSUDNOM ISPITU
602 887 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
603 312 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU U OBLASTI RUDARSTVA
604 888 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE
605 592 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU
606 501 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA DIPLOMIRANE VETERINARE I VETERINARSKE TEHNIČARE
607 313 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA LICA GEOLOŠKE STRUKE
608 841 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
609 502 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE OSNOVA, ELABORATA, PROJEKATA ZA ŠUMSKE KOMUNIKACIJE, IZVOĐAČKIH PROJEKATA GAZDOVANJA ŠUMAMA (I DOZNAKU) I PROGRAMA KORIŠĆENJA OSTALIH ŠUMSKIH PROIZVODA
610 593 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA ODGOVORNA LICA U PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE I POTPISIVANJE STRUČNIH NALAZA
611 594 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA ODGOVORNA LICA U PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD I POTPISIVANJE STRUČNIH NALAZA
612 094 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U OSIGURANJU
613 761 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA PRIPADNIKE FIZIČKOG I TEHNIČKOG OBEZBJEĐENJA I PRIVATNOG DETEKTIVA
614 536 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA RADNIKE KAZNENO-POPRAVNIH USTANOVA
615 314 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA RADNIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE RUKOVANJA I ODRŽAVANJA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA, INSTALACIJA I UREĐAJA KOJI SU U FUNKCIJI PROIZVODNJE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
616 537 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA
617 315 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA TEHNIČKO RUKOVOĐENJE GASOVODNIM SISTEMOM, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE GASNIH UREĐAJA, POSTROJENJA I INSTALACIJA
618 503 UVJERENJE O PORIJEKLU KVALITETNO PRIPLODNE STOKE
619 762 UVJERENJE O POŽARU
620 629 UVJERENJE O SPOSOBNOSTI ČAMCA ZA PLOVIDBU
621 918 UVJERENJE O STANJU PORESKIH OBAVEZA
622 919 UVJERENJE O UPLAĆENIM DOPRINOSIMA - Obrazac PD 3350
623 162 UVJERENJE O USPJEŠNO ZAVRŠENOM PROGRAMU OBUKE ZA LICA KOJA PROVODE ENERGETSKI PREGLED ZGRADA
624 996 VERIFIKACIONI ŽIG I/ ILI UVJERENJE O VERIFIKACIJI MJERILA
625 997 VERIFIKACIONI ŽIG PREDMETA OD DRAGOCJENIH METALA
626 920 ZAHTJEV ZA ODJAVU OBVEZNIKA DOPRINOSA - PD 3210
627 921 ZAHTJEV ZA PROMJENU PODATAKA O DOPRINOSIMA U GODIŠNJEM UVJERENJU - PD 3220
628 150 ZAHTJEV ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O PODSTICAJU
629 255 ZAKLJUČAK O DOZVOLI ILI ODBIJANJU OBJAVLJIVANJA OGLASA KOJIMA JE PREDMET PONUDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI
630 922 ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTJEVA OVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ZA DODJELU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA - OBRAZAC RZIBFK/1