Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Tel: 051 339 324;
Fax: 051 339 647
e-mail: meoi@meoi.vladars.net

Odjeljenje za analizu uticaja
propisa RS

Tel: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Tel: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Pomoć

ODOBRENJA

U okviru dijela web stranice koji se odnosi na postupke i odobrenja nalaze se dvije neovisne komponente koje omogućavaju pristup informacijama pohranjenim u bazi podataka, a koje se odnose na ovaj segment Registra odobrenja i inspekcijskih mjera i predmeta kontrole. Segment Odobrenja odnosi se isključivo na postupke i odobrenja koja u ovom trenutku imaju status aktivan.


Pretraga

Pretraga odobrenja podrazumijeva tri različita načina pretraživanja koncipirana tako da posjetiocu omoguće maksimalnu efikasnost u smislu dostupnosti traženog odobrenja.

Prvi način za pretraživanje podrazumijeva izbornike koji su međusobno povezani. To praktično znači da se sadržaj izbornika dinamički puni u zavisnosti od stanja prethodnog izbornika. Dobar primjer koji konkretno prikazuje opisanu povezanost izbornika su izbornici Naziv institucije i Zakon. U izborniku Zakon nalaze se svi zakoni dok se ne izabere neka institucija. Nakon izbora institucije, u izborniku Zakon smanjuje se broj zakona i to na one koji se isključivo odnose na izabranu instituciju.

Pretraživanje odobrenja se može vršiti na tri načina:

Pretraživanje po izbornicima
Pretraživanje po izbornicima obuhvata tri različita izbornika (Naziv institucije, Zakon, Podzakonski akt), koji se proizvoljno mogu kombinirati. Kombinacijom izabranih stavki pojedinih izbornika u okviru ove sekcije pretrage, moguće je maksimalno suziti izbor traženih odobrenja. U isto vrijeme, ostavljanjem nekog od ponuđena tri izbornika u statusu Svi izbor rezultata se povećava. Rezultat ove pretrage je lista odobrenja koji odgovaraju izabranoj kombinaciji izbornika.

Spisak svih odobrenja
Spisak svih odobrenja, kao jedna od sekcija pretrage, omogućava posjetiocu direktan pristup pojedinačnom postupku i odobrenju. Na ovaj način, posjetioci koji već unaprijed znaju koji odobrenje ih konkretno zanima, brzo i jednostavno mogu dobiti uvid u isti. Odobrenja u okviru ove sekcije poredani su po abecednom redu. Rezultat ove pretrage je puni prikaz izabranog odobrenja.

Pretraživanje po riječi ili frazi
Pretraživanje po riječi ili frazi omogućava posjetiocima da navodeći ključnu riječ dobiju listu svih odobrenja koja istu sadrže u svom naslovu. Ovaj način pretrage pomoći će posjetiocima koje zanimaju odobrenja za koje otprilike znaju koji im je naslov. Rezultat ove pretrage je lista odobrenja koje u svom naslovu sadrže navedenu ključnu riječ.


Spisak odobrenja

Za razliku od pretrage, Spisak odobrenja posjetiocima daje informaciju o svim dostupnim postupcima i odobrenjima. Ova informacija formatirana je kao lista sa naslovima odobrenja koja klikom na naslov pojedinog postupka i odobrenja daje njegov puni prikaz.


 

INSPEKCIJSKI POSTUPCI I PREDMETI KONTROLE

Dio web stranice Registra odobrenja i inspekcijskih odobrenja koji se odnosi na inspekcijske postupke i odobrenja sastoji se samo od jedne cjeline koja obuhvata tri različita alata za pretraživanje. Segment Inspekcijski postupci i predmeti kontrole isključivo se odnosi na inspekcijske postupke i predmete kontrole koji u ovom trenutku imaju status aktivan.

Sva tri alata za pretraživanje podrazumijevaju izbornike koji su međusobno povezani. To praktično znači da se sadržaj izbornika dinamički puni u zavisnosti od stanja prethodnog izbornika. Dobar primjer koji konkretno prikazuje opisanu povezanost izbornika su izbornici Naziv inspekcije i Subjekt kontrole. U izborniku Subjekt kontrole nalaze se svi subjekti kontrole dok se ne izabere neka inspekcija. Nakon izbora inspekcije, u izborniku Subjekt kontrole smanjuje se broj subjekata kontrole i to na one koji se isključivo odnose na izabranu inspekciju.

Pretraživanje inspekcijskih postupaka i predmeta kontrole se može vrštiti na tri načina:

Pretraga 1.
Ova pretraga omogućava kombiniranje izbornika Naziv inspekcije i Subjekt kontrole. Kombiniranjem ova dva izbornika dobiva se sužena lista predmeta kontrole koji se odnose na izabrane inspekcijske postupke i predmete kontrole. Rezultat pretrage je lista naslova predmeta kontrole koja klikom na pojedini naslov vodi na puni prikaz izabranog predmeta kontrole

Pretraga 2.
Pretraga 2 sadrži izbornike Subjekt kontrole i Predmet kontrole. Kombiniranjem ova dva izbornika moguće je dobiti direktan puni prikaz pojedinog predmeta kontrole koji se odnosi na izabrane parametre. Rezultat pretrage, ukoliko su upotrebljena oba ponuđena izbornika, predstavlja puni prikaz predmeta kontrole koji odgovara definiranim parametrima. U slučaju da je upotrebljen samo izbornik subjekata kontrole, rezultat pretrage je lista svih predmeta kontrole koji odgovaraju izabranom subjektu kontrole.

Pretraga 3.
U okviru ove pretrage nalaze se tri izbornika (Zakon, Podzakon i Naziv inspekcije). Kao i u prethodno opisanim pretragama, kombiniranjem izbornika sužava se rezultat traženih predmeta kontrole. Rezultat pretrage je lista naslova predmeta kontrole koji odgovaraju izabranim parametrima pretrage. Klikom na naslov pojedinog predmeta kontrole dobiva se puni pregled izabranog predmeta kontrole.


 

DOZVOLE ZA POSLOVANJE

Dio Registra koјi se odnosi na dozvole za poslovanje јe sastavni dio svih odobrenja sa izdvoјenim onim odobrenjima koјa su potrebna za počinjanje i obavljanje privrednih dјelatnosti u Republici Srpskoј. Ovaј dio se sastoјi od Pretrage po dјelatnostima i Spiska svih dozvola.


Pretraga po dјelatnostima

Stranica pretrage omogućava pretraživanje prema četiri izbornika, i to: područјe, potpodručјe, oblast i grana, a u skladu sa klasifikaciјom dјelatnosti prema Zakonu o klasifikaciјi dјelatnosti i registru јedinica razvrstavanja ("Službeni glasnik RS", broј 113/04). Izborom područјa, potpodručјa (ako postoјi), oblasti i grane sužava se lista odobrenja koјa su obuhvaćena zadatim kriteriјumima. Rezultat pretrage јe spisak odobrenja koјa odgovaraјu izabranoј privrednoј dјelatnosti. Odabirom konkretnog odobrenja dolazi se do stranice sa punim prikazom odobrenja.


Spisak svih dozvola

Na ovoј stranici јe omogućen direktan pristup svim odobrenjima potrebnim za poslovanje koјa su poredana po abecednom redu. Izborom konkretnog odobrenja dolazi se do stranice sa punim podacima o tom odobrenju.


 

OPCIЈA: POSTAVITE PITANJE

Ova opciјa omogućava zainteresovanima da direktno postavljaјu pitanja ili da daјu svoјe sugestiјe i komentare, koјe Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciјu prosliјeđuјe nadležnoј instituciјi na davanje odgovora, a potom odgovor dostavlja na e-mail adresu sa koјe јe pitanje upućeno. Da bi poslali upit potrebno јe da u odgovaraјuća polja upišete tražene podatke i kliknete na pošalji.


 

OPCIЈA: POŠALJITE KOMENTAR

Ova opciјa omogućava da se preko postavljenog Upitnika daјu komentari i ocјene o Registru, njegovoј funkcionalnosti i samom izgledu, koјi će se uzimati u obzir pri doradi Registra koјi se kontinuirano unapređuјe.