Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Tel: 051 339 324;
Fax: 051 339 647
e-mail: meoi@meoi.vladars.net

Odjeljenje za analizu uticaja
propisa RS

Tel: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Tel: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Početna

Dobrodošli !

 

REGISTAR čini materijalna i elektronska baza podataka svih odobrenja koje izdaju ovlašteni organi Republike Srpske.

 

Odobrenja - obuhvataju sve dozvole, licence, saglasnosti, potvrde, uvjerenja, ovlaštenja i registracije za bilo koju privrednu djelatnost.

Poslovne dozvole - podrazumijevaju odobrenja potrebna za pokretanje i obavljanje privrednih djelatnosti u Republici Srpskoj.

 

Ovlašteni organ obavezan je da prijavi sva odobrenja koja izdaje u okviru svoje nadležnosti u svrhu njihovog objavljivanja u Registru putem obrasca za prijavu odobrenja.

 

Cilj Registra je da se javno i transparentno na jednom mjestu, na internet stranici objave osnovni podaci o svim odobrenjima, podaci o svim zakonskim i podzakonskim propisima koji i

h propisuju, kao i sva odobrenja potrebna radi obavljanja određenih privrednih djelatnosti.

 

Obrazac za prijavu administrativnih prepreka u poslovanju

 

Važeći propisi Republike Srpske koji definišu tehničke i druge zahtjeve za proizvode i usluge 

 

Pomoć žrtvama poplava u Republici Srpskoj možete uplatiti preko servisa PayPal

 

Računi za pomoć poplavljenim područjima

 

Uredba o registru odobrenja u privredi 

 

Odluka o sprovodjenju procesa procjene uticaja propisa u postupku izrade propisa 

 

Obrazac o sprovođenju skraćenog PUP-a

 

Metodološki priručnik za procjenu uticaja propisa - I dio

Metodološki priručnik za procjenu uticaja propisa - II dio

  

Obuka - procjena uticaja propisa - Agencija za državnu upravu RS - I dio

Obuka - procjena uticaja propisa - Agencija za državnu upravu RS - II dio

 

Pregled međunarodnih izvještaja za 2013. godinu koji prate povoljnost poslovnog okruženja

 

Reforma registracije poslovanja - Osnivanje jednočlanog doo sa minimalnim osnivačkim kapitalom od 1KM

 

Strategija regulatorne reforme i uvođenje procesa procjene uticaja propisa u Republici Srpskoj za period od 2012. do 2015. godine

 

Internet stranica Registra sadrži opciju Postavite pitanje koju mogu koristiti sva zainteresovana lica za slanje direktnih pitanja, komentara i prijedloga, kao i davanja inicijativa ovlaštenim organima, a odnose se na:

· pokretanje poslovanja,

·  obavljanje privrednih djelatnosti,

·  traženje mišljenja i tumačenja propisa od ovlaštenih organa,

·  iznošenje problema sa kojim se poslovna zajednica susreće u svom radu, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje,

· iznošenje uzroka nastalog problema i odgovornosti ovlaštenih organa, te davanje prijedloga radi pokretanja inicijativa za promjenu propisa za koje smatraju da nepotrebno opterećuju i usporavaju poslovanje u Republici Srpskoj

· davanje sugestija i prijedloga koji se tiču unapređivanja Registra.

 

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju je obavezno da primljena pitanja preko opcije za slanje direktnih pitanja sa internet stranice Registra proslijedi ovlaštenim organima na razmatranje i davanje odgovora. Ovlašteni organ je obavezan da u okviru svoje nadležnosti odgovori na postavljeno pitanje i da dostavi Ministarstvu odgovor u materijalnoj i elektronskoj verziji u roku od 8 dana od dana prijema pitanja. Po prijemu odgovora na postavljeno pitanje, Ministarstvo je dužno da dostavi odgovor na elektronsku adresu sa koje je pitanje upućeno.