Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Tel: 051 339 324;
Fax: 051 339 647
e-mail: meoi@meoi.vladars.net

Odjeljenje za analizu uticaja
propisa RS

Tel: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Tel: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Pitanja i odgovori

PITANJA POSTAVLJENA PREKO OPCIJE POSTAVITE PITANJE

maj 2017. Pitanje: Koje uslove je potrebno ispuniti za obavljanje internet trgovine?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

april 2017. Pitanje: Koje   uslove je potrebno ispuniti za obavljanje usluga vešeraja?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva 

mart 2017. Pitanje: Da  li je moguće registrovati palačinkarnicu kao zanatsku radnju?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva 

februar 2017. Pitanje:  Gdje  mogu naći potrebnu dokumentaciju, propise i finansijske obaveze u vezi sa uličnom prodajom sladoleda?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

decembar 2016. Pitanje: Da  li je moguće osnovati DOO, a ne biti stalno zaposlen ni u osnovanom društvu niti van njega?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva 

decembar 2016. Pitanje: Da  li DOO (inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje) može da obavlja djelatnost iz stambenog prostora (stana)?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva 

septembar 2016. Pitanje:  Da li penzioner starosne penzije može da obavlja dopunsku djelatnost na četiri sata, koje su obaveze po osnovu uplate doprinosa i kolika je taksa za takav oblik registracije?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

jul 2016. Pitanje: Da li nastavnik informatike zaposlen u osnovnoj školi s nepunim fondom časova, može da osnuje dodatnu ili dopunsku preduzetničku djelatnost programiranja?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva 

jun 2016. Pitanje: Da  li fizičko lice koje je registrovalo dopunsku djelatnost mora sebe prijaviti na penzione fondove, odnosno dostaviti Poreskoj upravi obrazac PD3100?

Odgovor Poreske uprave

februar 2016. Pitanje: Kao samostalni preduzetnik ne mogu da izvozim svoje proizvode, te moram da osnujem DOO. Da li mogu nastaviti poslovati kao preduzetnik i biti direktor u novom privrednom društvu?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

decembar 2015. Pitanje:  Da  li je neophodno registrovati društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti taksi službe?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

novembar 2015. Pitanje:  Da  li privredno društvo koje se bavi pružanjem usluga prevoza robe u drumskom saobraćaju mora imati upotrebnu dozvolu za sjedište u smislu člana 5. Zakona o trgovini ili je u smislu prostorija, dovoljno samo da ispunjava član 52. Pravilnika o minimalno-tehničkim uslovima u pogledu poslovnog prostora, opreme, uređaja i potrebne stručne spremne za obavljanje trgovinske djelatnosti?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma 

oktobar 2015. Pitanje:  Da li je prilikom redovnog godišnjeg pregleda komercijalnih vaga (vaga za auto cisterne) neophodno uvjerenje o verifikaciji mjerila?

Odgovor Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju

septembar 2015. Pitanje: Da li se u jednom poslovnom prostoru mogu registrovati sjedišta dva društva sa ograničenom odgovornošću?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

septembar 2014. Pitanje:  Koja  računovodstvena evidencija poslovne jedinice je obavezna, odnosno koje su obaveze poslovne jedinice po osnovu komunalne takse, republičke takse i poreza na dobit?

Odgovor Ministarstva finansija

septembar 2014. Pitanje: Da  li kao fizičko lice, mogu podnijeti zahtjev za obavljanje prevozničke djelatnosti, iako ne posjedujem sredstvo za rad, odnosno teretno motorno vozilo, koje namjeravam nabaviti nakon registracije djelatnosti, odnosno platiti preko žiro računa, a zatim kompletirati dokumentaciju i tražiti od opštinskog organa rješenje o obavljanju djelatnosti? Mogu li u tom pripremnom periodu otvoriti žiro račun i dobiti JIB, odnosno nastupati kao pravno lice i da li se mogu pozvati na član 23. Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

septembar 2014. Pitanje:  Da  li se u Republici Srpskoj može obavljati djelatnost posredovanja između dobavljača i kupaca?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

septembar 2014. Pitanje:  Da li i pod kojim uslovima diplomirani defektolog-logoped, može obavljati djelatnost privatno i pružati usluge kao privatni logoped?

Odgovor Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite

avgust 2014. Pitanje: Da li firma iz Srbije, koja je registrovana i ima sve dozvole u Srbiji i koja želi da učestvuje na javnim tenderima iz elektroenergetike u Republici Srpskoj i izvodi elektro radove, mora da ima dozvole organa Republike Srpske ili joj se priznaju dozvole organa Republike Srbije?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

avgust 2014. Pitanje: Da li postoji mogućnost prodaje firme (doo) drugoj firmi (doo) bez naknade i na koji način se može izvesti?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

jul 2014. Pitanje: Šta je potrebno uraditi da bi firma koja ima registrovanu veleprodaju, uvela u svoje poslovanje i maloprodaju? Da li se postojeća fiskalna kasa za veleprodaju, može koristiti i za maloprodaju? 

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

april 2014. Pitanje: Da li je za obavljanje trgovine u tranzitu potrebno posebno odobrenje i da li je za robu u tranzitu neophodno sačiniti kalkulaciju cijena?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

mart 2014. Pitanje: Da li doo može da postoji i obavlja djelatnost bez zaposlenih radnika, odnosno samo sa direktorom koji je angažovan volonterski i da li se doo može staviti u fazu mirovanja, odnosno privremeno zaustaviti poslovanje?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

mart 2014. Pitanje: Kako odjaviti samostalnu ugostiteljsku radnju nakon smrti?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

februar 2014. Pitanje: S obzirom na to da preduzetnik može da obavlja preduzetničku djelatnost ako mu pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, ko je nadležan organ za izdavanje ovog dokumenta i na koji način se isti pribavlja? 

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

februar 2014. Pitanje: Da li preduzetnik može da registruje više od dva motorna vozila za obavljanje javnog prevoza stvari?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

februar 2014. Pitanje: Da li je preduzeću koje nema registrovanu maloprodaju i sav promet obavlja sa pravnim licima i isti registruje preko veleprodajne fiskalne kase, dozvoljena prodaja fizičkom licu uz izdavanje veleprodajnog fiskalnog i štampanog računa?  

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

februar 2014. Pitanje: Da li pravno lice koje u svom vlasništvu ima teretna vozila ukupne mase do 3500 kg i koja služe za dostavu vlastitih proizvoda ima obavezu posjedovanja licence i da li je potrebno da se za navedena vozila popunjava putni nalog? 

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

decembar 2013. Pitanje:  Da li je potrebno voditi trgovačku knjigu u veleprodaji?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

decembar 2013. Pitanje: Kojim propisima je regulisano poslovanje poljoprivredne apoteke?

Odgovor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

novembar 2013. Pitanje: Molim da objasnite način preregistracije SP u DOO. Da li se mogu koristiti iste fiskalne kase?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva finansija

novembar 2013. Pitanje: Da li samostalni preduzetnik može da ima otvoren devizni račun i koja dokumentacija je potrebna za otvaranje deviznog računa?

Odgovor Ministarstva finansija

novembar 2013. Pitanje: Plaća li se porez po odbitku ako je akcionar strano pravno lice? Plaća li se porez na kamate od državnih hartija od vrijednosti? Plaća li se porez po odbitku ako je akcionar fizičko lice nerezident?

Odgovor Poreske uprave Republike Srpske

novembar 2013. Pitanje: Koje uslove treba da ispuni privatni vrtić na engleskom jeziku da bi stekao licencu?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

novembar 2013. Pitanje: Da li je samostalnom preduzetniku potreban knjigovođa ili taj posao može sam da obavlja?

Odgovor Ministarstva finansija

oktobar 2013. Pitanje: Koliki su porezi i obaveze za firmu koja bi imala jednog zaposlenog radnika i obrt od 50 000 do 100 000 evra mjesečno? Da li strani državljanin može da obavlja funkciju direktora, a da ne bude prijavljen?

Odgovor Poreske uprave Republike Srpske

septembar 2013. Pitanje: Da li je zakonom omogućeno otvaranje zalagaonice u Republici Srpskoj?

Odgovor Ministarstva finansija

septembar 2013. Pitanje: Da li su u jednakom iznosu propisane stopa poreza i doprinosa na platu i stopa poreza i doprinosa na topli obrok i regres?

Odgovor Poreske uprave Republike Srpske

septembar 2013. Pitanje: Da li preduzetnik može da obavlja sve djelatnosti obuhvaćene jednim razredom, prema Uredbi o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

jul 2013. Pitanje: Ko je nadležan za kontrolu rada zanatlija i njihovih usluga?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva 

jul 2013. Pitanje: Da li preduzetnik koji obavlja mjenjačke poslove, može da registruje još jednu preduzetničku radnju?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

jul 2013. Pitanje: Da li poslodavac može da odjavi obveznika doprinosa, ukoliko nije uplatio doprinos za radnika?

Odgovor Poreske uprave Republike Srpske

jun 2013. Pitanje: Da li je u Republici Srpskoj moguće pretvaranje duga/potraživanja u udio?

Odgovor Ministarstva finansija

jun 2013. Pitanje: Koje uslove je potrebno ispuniti da bi se registrovala SUR?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva trgovine i turizma

maj 2013. Pitanje: Da li su za pružanje usluga web dizajna i programiranja potrebni poslovni prostor i fiskalna kasa?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva finansija

maj 2013. Pitanje:  Koje kriterijume treba da ispuni objekat da bi vršio funkciju benzinske pumpe?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

april 2013. Pitanje: Da li je potrebno, prije osnivanja preduzetničke radnje - autootpad i automehaničarska radnja, prethodno pribaviti ekološku dozvolu?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

februar 2013. Pitanje: Da li je za izgradnju solarne elektrane i prodaju energije neophodno registrovati firmu?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

januar 2013. Pitanje: Koje uslove je potrebno ispuniti za pokretanje samostalne agencije za knjigovodstvene usluge?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva finansija

januar 2013. Pitanje: Kako mogu dobiti odobrenje za javni prevoz lica - vanredni prevoz kao fizičko lice i da li mogu voziti vanredne linije van granica Republike?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

decembar 2012. Pitanje: Da li ugostiteljska radnja koja je dala objekat u podzakup drugoj ugostiteljskoj radnji podliježe plaćanju poreza? Da li podzakupoprimac treba da plaća porez na osnovu podzakupa (oba su preduzetnici)?

Odgovor Poreske uprave

novembar 2012. Pitanje: Koji iznos posebne republičke takse plaća pravno lice koje najveći prihod ostvaruje od trgovine na malo prehrambenim proizvodima?

Odgovor Ministarstva finansija

novembar 2012. Pitanje: Da li osoba zaposlena u Federaciji BiH može osnovati firmu u Republici Srpskoj? Da li može biti samo osnivač ili i direktor? Da li je potrebno zaposliti nekoga osim direktora?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

novembar 2012. Pitanje: Molim da mi objasnite postupak prelaska iz D.O.O. u STR.

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

novembar 2012. Pitanje: Da li u okviru jedne preduzetničke radnje mogu da se bavim vršenjem usluga i prodajom proizvoda (trgovinska i vulkanizerska djelatnost)? Koja djelatnost bi bila vodeća?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

novembar 2012. Pitanje: Da li preduzetnik kao fizičko lice može da registruje djelatnost njege starih i iznemoglih lica bez poslovnog prostora i pod kojim uslovima?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

novembar 2012. Pitanje: Da li u Republici Srpskoj važe lične licence odgovornih izvođača radova na objektima, stečene u Republici Srbiji?

Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

oktobar 2012. Pitanje: Da li vozila koja imaju rješenje za vlastiti prevoz a čija je najveća dopuštena masa 7.500 kg treba da posjeduju licencu za vlastiti prevoz E kategorije?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

oktobar 2012. Pitanje: Da li poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu u toku bolovanja zbog dužeg bolovanja radnika koje je prouzrokovano bolešću van rada i zbog bolovanja izazvanog povredom na radnom mjestu, jer je radniku poslije povređivanja istekao ugovor o radu na određeno vrijeme?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite   

oktobar 2012. Pitanje: Da li je potrebno voditi trgovačku knjigu za prodaju robe u tranzitu?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

septembar 2012. Pitanje: Ukoliko je firma u procesu likvidacije, da li se smatra da zaposleni automatski dobijaju otkaz?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

jul 2012. Pitanje: Da li su oba pravna lica koja se spajaju, dužna sastaviti finansijske izvještaje i prezentovati sa danom upisa u sudski registar statusne promjene?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva  

jul 2012. Pitanje: Da li se u jednom poslovnom prostoru, koji je priključen na gradsku vodovodnu mrežu i ima postavljen jedan mjerni uređaj za mjerenje utroška vode, mora naknadno odvojiti i postaviti uređaj za mjerenje utroška sanitarne vode?

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove

jun 2012. Pitanje: Koju dokumentaciju je potrebno pribaviti za otvaranje stanice za tehnički pregled vozila?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

maj 2012. Pitanje: Da li se u registrovanom kafe baru, u kojem se pretežno uslužuju pića, napici i jednostavna jela trećim licima, može organizovati priprema toplog obroka za zaposlene radnike, uz korišćenje poreskog oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak?

Odgovor Poreske uprave  

april 2012. Pitanje: Ko može da otvori auto-školu i da li instruktor može da radi u svojstvu dopunskog zanimanja?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

mart 2012. Pitanje: Da li kao samostalni preduzetnik, koji djelatnost obavlja kao dopunsko zanimanje, moram zaposliti radnika?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

februar 2012. Pitanje: Koje uslove je potrebno ispuniti za otvaranje agencije za prodaju nekretnina?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

februar 2012. Pitanje: Da li je investitor dužan da, u postupku pribavljanja odobrenja za gradnju stambenog objekta, prethodno pribavi sanitarne saglasnosti na lokaciju i projekat?

Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju 

februar 2012. Pitanje: Da li se krše propisi i podliježe inspekcijskom kažnjavanju ako se na fiskalnom računu ne upisuje iznos popusta koji se odobrava penzionerima na određenu vrstu robe?

Odgovor Poreske uprave

januar 2012. Pitanje: Može li se naknadno pribaviti zapisnik o iskolčenju objekta?

Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

januar 2012. Pitanje: Na koji način se odlaže šljaka nastala u procesu pretapanja otpadnog aluminijuma?

Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

januar 2012. Pitanje: Da li izdavalac odobrenja može da ne izda rješenje o trajnoj odjavi radnje, ako radnja nije izmirila obaveze prema opštini (komunalne i druge takse i dr.), odnosno da li je izdavalac rješenja dužan provjeravati izmirenost obaveza? 

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

januar 2012. Pitanje: Koje uslove je potrebno ispuniti za registrovanje agencije za posredovanje u zapošljavanju?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

januar 2012. Pitanje: Da li osoba sa završenim Filozofskim fakultetom, Odsjek za pedagogiju, može da radi neke druge poslove u školi, npr. da predaje djeci do IV razreda, ili neki drugi posao?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

decembar 2011. Pitanje: Da li fizičko lice, koje ima registrovanu djelatnost javnog prevoza lica, odnosno stvari, može registrovati djelatnost prevoza za vlastite potrebe u okviru poljoprivredne djelatnosti, kao registrovani nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

novembar 2011. Pitanje: Da li je nivelacija cijena dopuštena ispod nabavne vrijednosti robe, te da li se roba nivelisana tako, može prodavati po cijeni nižoj od nabavne i pod kojim uslovima?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

novembar 2011. Pitanje: Da li troškovi reklame i propagande koje proizvođač ima po fakturama distributera, preko kojeg preduzeće vrši prodaju svojih proizvoda, ulaze u priznate rashode prilikom izrade poreskog bilansa?

Odgovor Poreske uprave

septembar 2011. Pitanje: Da li se na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini koje je izdato pod zakup, mogu graditi čvrsti objekti za potrebe stočarske proizvodnje?

Odgovor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

septembar 2011. Pitanje: Koji dokumenti su potrebni za zatvaranje firme, kome se podnose i koliki je iznos takse?

Odgovor Poreske uprave Republike Srpske

septembar 2011. Pitanje: Koliki je iznos najniže plate u Republici Srpskoj za inžinjera i da li poslodavac ima pravo da ne isplaćuje regres i topli obrok?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

avgust 2011. Pitanje: Da li su poslodavci obavezni da naknadno obezbijede rješenje o ispunjenosti uslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, s obzirom da su radili prije donošenja Pravilnika o uslovima i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu 2008. godine, ili ovu obavezu imaju samo poslodavci koji tek počinju sa obavljanjem djelatnosti?  

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

avgust 2011. Pitanje: Gdje mogu saznati kako se vodi evidencija o upravljanju neopasnim otpadom u Republici Srpskoj?

Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju: Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 53/02 i 65/08), proizvođači otpada i odgovorna lica postrojenja za upravljanje otpadom dužni su sprovoditi program kontrole, monitoringa i voditi evidenciju o uslovima datim u dozvoli i ostalim relevantnim podacima i jednom godišnje podnijeti izvještaj nadležnom organu za zaštitu životne sredine. Forma izvještaja nije definisana propisom.

avgust 2011. Pitanje: Koje ustanove u Republici Srpskoj posjeduju licencu za izradu elaborata radi dobijanja ekološke dozvole?

Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju 

jul 2011. Pitanje: Da li ugostiteljski objekat, kafe poslastičarnica može imati kuhinju ili prostor za pripremanje poslastica sa odgovarajućim termičkim blokom na drugoj lokaciji odvojeno od uslužnog dijela (prostorije za usluživanje gostiju i točionice s rashladnim vitrinama za sladoled i poslastice)? Da li poslastičarnica može sklopiti ugovor s drugim proizvođačem kolača za prodaju kolača? Da li se u ugostiteljskim objektima mogu posluživati pića u limenkama, jer je shodno Zakonu o ugostiteljstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/10) u martu ove godine počela s primjenom zabrana usluživanja pića u PET ambalaži, a član 27. stav 1. tačka i) pomenutog zakona obavezuje ugostitelja da vrši usluživanje pića isključivo u staklenoj ambalaži, čime se isključuje mogućnost korišćenja PET ambalaže? Da li pod tu zabranu spada i usluživanje pića u limenkama?  

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

jul 2011. Pitanje: Koje uslove je potrebno ispuniti da bi se osnovala rent-a-car agencija (koja dokumentacija je potrebna, da li je potreban određeni broj vozila, da li je potreban parking i slično)?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

maj 2011. Pitanje: Koja licenca je potrebna za vršenje usluga u šumarstvu, a odnosi se na biološku rekultivaciju (sadnja i održavanje sadnica)?

Odgovor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

maj 2011. Pitanje: Da li pravilnik o radu i pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u preduzeću predstavljaju službenu tajnu i da li je potrebna dozvola da se ovi dokumenti objave na internet stranici?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

april 2011. Pitanje: Da li postoji period prilagođavanja za uvođenje sistema digitalnih tahografa, odnosno rok za ispunjavanje svih uslova? Do kada radionice za baždarenje tahografa mogu raditi sa starim rješenjem?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza 

mart 2011. Pitanje: Kakva je procedura za otvaranje proizvodne firme u Republici Srpskoj od strane stranih ulagača i koliki je iznos troškova?

Odgovor Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

februar 2011. Pitanje: Može li se zaposleni odreći prava na otpremninu i da li u Republici Srpskoj postoji zakon o zabrani mobinga?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

januar 2011. Pitanje: Da li postoji legalan način da državljanin Hrvatske, koji ima boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine, radi na teritoriji Bosne i Hercegovine bez posjedovanja radne dozvole?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

decembar 2010. Pitanje: Koje su procedure i potrebne dozvole za otvaranje socijalne ustanove za stara lica, kada je osnivač udruženje građana?

Odgovor Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite

decembar 2010. Pitanje: Da li je potrebna saglasnost etažne zajednice stambene zgrade prilikom otvaranja tombole u poslovnom prostoru u stambenoj zgradi i da li je moguće otvoriti tombolu u blizini osnovne škole?

Odgovor Republičke uprave za igre na sreću

novembar 2010. Pitanje: Da li direktor akcionarskog društva može da osnuje preduzetničku radnju?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

novembar 2010. Pitanje: Osnovao sam knjigovodstvenu agenciju kao dopunsku djelatnost. Da li moram imati zaposlenog radnika?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

oktobar 2010. Pitanje: Da li je validna diploma stečena na Visokoj školi za preduzetništvo i biznis Prijedor?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

avgust 2010. Pitanje: Koje organizacije u Republici Srpskoj imaju licencu za vršenje procjene rizika u radnoj sredini i radnom mjestu?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

avgust 2010. Pitanje: Da li postoji univerzalni obrazac za vođenje dnevnog prometa kod tombole zatvorenog tipa?

Odgovor Republičke uprave za igre na sreću

jul 2010. Pitanje: Kakve mjere se preduzimaju protiv poslodavaca koji ne ispunjavaju svoje obaveze prema radniku, odnosno porodilji?

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove

jun 2010. Pitanje: Na koji način se obračunavaju porezi i doprinosi na dohodak radnika koji živi u Federaciji BiH a radi u Republici Srpskoj, i želi zdravstveno osiguranje u Federaciji BiH?

Odgovor Ministarstva finansija

Odgovor Poreske uprave

april 2010. Pitanje: Da li opštine (gradovi) imaju zakonsko pravo da naplaćuju naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta (rentu) za novoizgrađene stambene objekte, koji su u privatnom vlasništvu, ako je građevinska renta plaćena prilikom izgradnje objekta?

Odgovor Administrativne službe Grada Banja Luka

Odgovor Opštine Gradiška

april 2010. Pitanje: Da li na đačke ekskurzije mogu ići roditelji?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

mart 2010. Pitanje: Da li preduzeće smije obustaviti isplatu toplog obroka i noćnog rada iz naknade plate za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i kojim je aktom to regulisano?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

mart 2010. Pitanje: Koje kuće u Republici Srpskoj imaju rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije?

Odgovor Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite: Rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije imaju sljedeća pravna lica (preduzeća): D.o.o. Sanitacija, Bijeljina, ul. Tiršova br. 9, Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SANITARAC" d.o.o. Vlasenica, ul. Tabhana bb, D.o.o. za ekološko-sanitarnu zaštitu "Sanitacija" Zvornik, Karakajsko polje, "EKO-MEDIC" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Istočno Sarajevo, Istočno Novo Sarajevo, ul. Vasilja Grdžića br. 155, D.o.o. za proizvodnju, usluge, trgovinu i sanitarno-ekološku zaštitu "EKO-BEL", ul. Cara Dušana br. 84 i Preduzeće za proizvodnju i promet d.o.o. "LD" Bijeljina, ul. Dušana Baranjina br. 1. Poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije mogu vršiti i domovi zdravlja koji imaju rješenje ovog ministarstva o ispunjavanju propisanih uslova.      

februar 2010. Pitanje: Da li se prilikom registracije ugostiteljskog objekta, podnosilac zahtjeva odmah opredjeljuje za tip objekta (prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata)?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

februar 2010. Pitanje: Da li opština može da osnuje javnu ustanovu, koja u šifri djelatnosti ima djelatnost 55.300 Restoran, odnosno 55.403 Kafe bar? 

Odgovor Ministarstva uprave i lokalne samouprave

februar 2010. Pitanje: Da li se za tržišnog inspektora može imenovati lice sa završenim Filozofskim fakultetom, smjer Istorija?

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove

februar 2010. Pitanje: Koje licence može da dobije diplomirani inženjer saobraćaja?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

januar 2010. Pitanje: Kako i na koji način komunalna policija ili policija može da utvrdi i napiše kaznenu prijavu na preglasnu muziku, ako ne posjeduje spravu kojom se mjeri jačina zvuka?

Odgovor Odjeljenja komunalne policije

januar 2010. Pitanje: Može li penzionisana osoba posjedovati radnju kao dopunsko zanimanje? 

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

januar 2010. Pitanje: Može li se registrovati automobil godište 2002. i stariji (odnosno stariji od sedam godina)?

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova

decembar 2009. Pitanje: Da li vojni penzioneri (SOVO) Srbija mogu da rade na neodređeno vrijeme u javnim preduzećima RS, te da li mogu biti članovi nadzornih odbora istih?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

novembar 2009. Pitanje: Koji mliječni proizvodi podliježu marži od 8%? Da li tu spadaju npr. voćni jogurti, čokoladno mlijeko i slično?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

novembar 2009.  Pitanje: Koju dokumentaciju je potrebno dostaviti prilikom registrovanja fitoregulatora u voćarstvu i povrtlarstvu?

Odgovor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

septembar 2009.  Pitanje: Da li se član 6. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju primjenjuje na registraciju djelatnosti prevoza lica, odnosno stvari za vlastite potrebe u okviru registrovane djelatnosti? 

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

jul 2009.  Pitanje: Da li opština ima pravo da određuje cijenu prigradskog prevoza putnika?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

jul 2009.  Pitanje: Ko snosi poreske obaveze po osnovu ličnog dohotka isplaćenog dijelom preko računa, a dijelom u gotovini?

Odgovor Poreske uprave Republike Srpske

jun 2009.  Pitanje: Kako se vrši evidentiranje povrata gotovih proizvoda i razduženje zaliha?

Odgovor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

jun 2009.  Pitanje: Da li je dovoljno da lice, prilikom registracije vozila za sopstvene potrebe, kao dokaz o obavljanju djelatnosti, dostavi potvrdu da je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva?

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova

maj 2009.  Pitanje: Koje poslovne knjige treba da vodi SUR kafe bar, ako nije pdv obveznik?

Odgovor Poreske uprave Republike Srpske

maj 2009.  Pitanje: Da li u potvrdi iz kaznene evidencije ulazi podatak o uslovnoj osudi koja je brisana?

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova

maj 2009.  Pitanje: Može li samostalna zanatska radnja ponuditi novi proizvod na tržištu i kako ga može registrovati kao novi domaći proizvod? Proizvod je u kategoriji elektronsko-mašinskih uređaja.

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

maj 2009.  Pitanje: Da li je master (titula stečena na državnom fakultetu u Srbiji) isto što i magistar u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

april 2009.  Pitanje: Da li se mogu prodavati bočna stakla za autobuse, bez homologacije i koja inspekcija je nadležna po ovom pitanju?

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove

april 2009.  Pitanje: Gdje se može naći stručni popis djelatnosti, koji se koristi u Republici Srpskoj?

Odgovor: U Službenom glasniku Republike Srpske, broj 113 od 27.12.2004. godine, objavljen je Zakon o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

april 2009.  Pitanje: Zašto inspekcijski organi, po zahtjevu o prestanku rada preduzeća, ne izvrše uvid u dugovanja preduzeća, ne samo po osnovu taksa i pdv-a, nego i dugovanja prema dobavljačima?

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove

mart 2009.  Pitanje: Koji proizvodi se smatraju predmetima opšte upotrebe? Da li kozmetički proizvodi spadaju u predmete opšte upotrebe?

Odgovor Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite

mart 2009.  Pitanje: U čijoj je nadležnosti izdavanje plovidbenih dozvola za međunarodnu plovidbu i kojim zakonskim propisima je regulisano isto, budući da Zakon o unutrašnjoj plovidbi reguliše plovidbu unutar Republike Srpske?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

mart 2009.  Pitanje: Koji inspektorat daje saglasnost na plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca u smislu odredbe člana 46. stav 1. i 2. Zakona o zaštiti od požara - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/09)?

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove 

mart 2009.  Pitanje: Koje kvalifikacije su potrebne za predavanje teorijske nastave u auto-školi i koja institucija izdaje licencu?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

mart 2009.  Pitanje: Koje sankcije su predviđene za višegodišnji rad autoklava bez upotrebne dozvole?

Odgovor Republičke uprave za inspkcijske poslove

mart 2009.  Pitanje: Koje uvjerenje treba da posjeduje firma da bi bila kadrovski osposobljena za obavljanje djelatnosti: periodični pregledi, ispitivanje i kontrola pokretnih posuda pod pritiskom?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

mart 2009.  Pitanje: Na osnovu kojeg zakona se donosi Pravilnik o dnevnoj količini i ulovu riba na posebnim revirima?

Odgovor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

mart 2009.  Pitanje: Koja je procedura za podnošenje zahtjeva i koliko se vremenski čeka dozvola od Ministarstva saobraćaja i veza za otvaranje VAS SMS servisa?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

februar 2009.  Pitanje: Kako je regulisana prodaja biodizel goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj i koje je uslove potrebno ispuniti u pogledu proizvodnje i distribucije biodizel goriva?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

februar 2009.  Pitanje:  Koje stručne organizacije na području grada Banja Luka su ovlašćene da vrše obuku za rukovanje vatrenim oružjem i da izdaju prateće uvjerenje o obučenosti za rukovanje istim, u cilju podnošenja zahtjeva za odobrenje za nabavljanje oružja?

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova

februar 2009.  Pitanje: Koju dokumentaciju treba da posjeduju vozači a koju vozila (koja su u vlasništvu preduzeća koje se bavi distribucijom robe), s obzirom na to da su vozila nosivosti 650-5400 kg i saobraćaju i u Federaciji Bosne i Hercegovine? Da li je potrebno da komercijalisti koji ne prevoze robu, a voze DOBLLO-E imaju položen državni ispit? 

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

februar 2009.  Pitanje: Da li je Viša poslovna škola u Prijedoru registrovana u Ministarstu prosvjete i kulture Republike Srpske, odnosno da li ima dozvolu za rad i da li su diplome stečene na tom fakultetu validne i priznate od strane Republike Srpske?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

februar 2009.  Pitanje: Zašto prosvjetna inspekcija dozvoljava da u Prijedoru u nekoliko škola na radnom mjestu direktora rade osobe koje su navršile 40 godina radnog staža? Primjer: direktor Medicinske škole, direktor vrtića, direktor Osnovne škole u Ljubiji, direktor Osnovne škole u Trnopolju.

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove

februar 2009.  Pitanje: Da li je dozvoljena cesija potraživanja između privredni iz Bosne i Hercegovine i inostranih preduzeća, i da li se privrednik iz Bosne i Hercegovine mora obratiti određenom ministarstvu za dobijanje takvog odobrenja?

Odgovor Ministarstva finansija

januar 2009.  Pitanje: Na koji način se može registrovati dječija igraonica i pod kojom šifrom? Nije riječ o vrtiću, igraonici s računarima niti o ugostiteljskom objektu, nego isključivo o objektu za igranje djece.

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

januar 2009.  Pitanje: Da li je Teritorijalna vatrogasna jedinica Doboj, koja je osnovana Odlukom Skupštine opštine Doboj kao posebna opštinska organizacija i koja se u potpunosti finansira iz opštinskog budžeta, u obavezi imati fiskalnu kasu budući da ostvaruje i dio vlastitih prihoda koje naplati od fizičkih i pravnih lica vršeći svoju preventivnu djelatnost preko svog vlastitog servisa? 

Odgovor Ministarstva finansija

januar 2009.  Pitanje: Da li je dežurni tržišni inspektor obavezan izaći na teren i utvrditi činjenice, ako ga pozovemo zbog rada lica koja nemaju odobrenje za vršenje odgovarajućih usluga?

Odgovor: Republička uprava za inspekcijske poslove nema dežurnog tržišnog inspektora (niti postoji propisana obaveza da ga ima), osim dežurnog pomoćnika direktora - glavnog inspektora jedne od dvanaest republičkih inspekcija u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove, koji poslove dežurstva obavlja za vrijeme neradnih dana u periodu od 08.00 do 16.00 časova. Za vrijeme takvog dežurstva pravilo je da se odmah u razmatranje i postupanje uzimaju one predstavke i inicijative koje imaju hitan karakter (neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi i životinja ili imovinu veće vrijednosti i kada je to u javnom interesu), dok se one predstavke i inicijative koje nemaju takav karakter obavezno uzimaju u obzir prilikom daljeg planiranja redovnih i vanrednih inspekcijskih kontrola. 

decembar 2008.  Pitanje: Da li je dozvoljeno osobi, koja je penzionisana po osnovu godina staža (beneficirani staž), da ponovo zasnuje radni odnos u organima lokalne uprave, pod kojim uslovima i na osnovu kojih pozitivnih propisa?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

septembar 2008.  Pitanje: Da li je Visoka škola za uslužni biznis na Sokocu registrovana u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, odnosno da li su diplome stečene na tom fakultetu validne i priznate od strane Republike Srpske?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

avgust 2008.  Pitanje: Da li je opštinski zdravstveno-sanitarni inspektor nadležan za izdavanje sanitarne saglasnosti za izgradnju objekta za punjenje boca TNG?

Odgovor Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite

avgust 2008.  Pitanje: Na koji način se može otvoriti područna ambulanta u ruralnoj sredini na teritoriji opštine Višegrad?

Odgovor Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite

juli 2008.  Pitanje Mjesne zajednice Modriča: Kako ući u projekat besplatne obuke stanovništva za rad na računaru koji finansira Vlada Republike Srpske?

Odgovor Biroa za odnose sa javnošću

juli 2008.  Pitanje: Da li se u opštini Modriča može sprovesti projekat brze registracije (za 1 dan) zanatsko-preduzetničke djelatnosti?

Odgovor: Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju je u saradnji sa USAID/SPIRA pokrenulo inicijativu za realizaciju navedenog pilot-projekta u opštini Modriča i gradu Istočno Sarajevo. U toku su pripremne aktivnosti u vezi sa realizacijom ovog projekta.

juni 2008.  Pitanje: Koji su uslovi za osnivanje vrtića za djecu?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

april 2008.  Pitanje: Da li su privredni subjekti u Republici Srpskoj obavezni plaćati članarinu Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine?

Odgovor Privredne komore Republike Srpske