Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Tel: 051 339 324;
Fax: 051 339 647
e-mail: meoi@meoi.vladars.net

Odjeljenje za analizu uticaja
propisa RS

Tel: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Tel: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Pitanja i odgovori

ŠTA JE RIA?

RIA - Regulatory Impact Analysis predstavlja moćno oružje modernog zakonodavstva, koje primjenjuju razvijene zemlje OECD-a, kao i Evropske unije.

U zemljama koje su uvele RIA pravila, predlagač zakona ima obavezu da analizira potencijalne efekte propisa, precizira koji konkretno problem rješava, objasni da li će korist prilikom primjene rješenja koja nudi biti veća od troškova i ubijedi zainteresovane da će novi propis uticati na ulazak i izlazak sa tržišta i na tržišnu konkurenciju.

RIA uvodi ponašanje da se unaprijed razmišlja da li će propis biti primjenljiv u praksi.

ŠTA JE TZV. "GILjOTINA PROPISA"?

Tzv. "giljotina propisa" je instrument za brzo pregledanje propisa, ukidanje onih koji više nisu potrebni i izmjenu postojećih propisa u svrhu filtriranja istih, a sve u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja. "Giljotina propisa" ne zahtijeva dugotrajne i skupe pravne postupke na svakom propisu. Jasna je, odlučna i brza.

Suština "giljotine propisa" je da se propisi prvo identifikuju, te da na snazi ostanu samo oni koji su neophodni i čiji će kvalitet za poslovnu zajednicu biti unaprijeđen.

ŠTA JE CILJ UVOĐENJA RIA I POKRETANJA "GILJOTINE PROPISA"?

Cilj uvođenja RIA i pokretanja "giljotine propisa" je uklanjanje nepotrebnih i neefikasnih propisa kao i formalnosti (dozvola i procedura) koje su nepovoljne i opterećuju troškove poslovanja u Republici Srpskoj i BiH. Takođe, predstavlja efikasan mehanizam modernog zakonodavstva za brzо i efikasnо uspostavljanje predvidljivog i poznatog zakonskog okvira jedne zemlje.

Unapređenjem inspekcijskih funkcija, te uvođenjem procedura za obezbjeđenje kvaliteta propisa i izbjegavanjem novih formalnosti za poslovanje, očekuje se poboljšanje poslovnog okruženja koje će povećati nivo investicija i ekonomskog rasta u Republici Srpskoj i BiH.

Vlada Republike Srpske je opredijeljena da regulatorna analiza propisa postane uobičajena institucionalna praksa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

KAKO JE JAVNOST UKLJUČENA U SPROVOĐENJE RIA I "GILJOTINE PROPISA"?

Svi zainteresovani za rezultate RIA i "giljotine propisa" koji se odnose na ukidanje neefikasnih i nepotrebnih formalnosti (dozvola, potvrda, procedura i sl.) i unapređenje inspekcijskih funkcija mogu se informisati i uključiti sa komentarima i prijedlozima (kontakt: meoi@meoi.vladars.net).

 

PITANJA POSTAVLJENA PREKO OPCIJE POSTAVITE PITANJE

novembar 2009.  Pitanje: Koju dokumentaciju je potrebno dostaviti prilikom registrovanja fitoregulatora u voćarstvu i povrtlarstvu?

Odgovor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

septembar 2009.  Pitanje: Da li se član 6. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju primjenjuje na registraciju djelatnosti prevoza lica, odnosno stvari za vlastite potrebe u okviru registrovane djelatnosti? 

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

jul 2009.  Pitanje: Da li opština ima pravo da određuje cijenu prigradskog prevoza putnika?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

jul 2009.  Pitanje: Ko snosi poreske obaveze po osnovu ličnog dohotka isplaćenog dijelom preko računa, a dijelom u gotovini?

Odgovor Poreske uprave Republike Srpske

jun 2009.  Pitanje: Kako se vrši evidentiranje povrata gotovih proizvoda i razduženje zaliha?

Odgovor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

jun 2009.  Pitanje: Da li je dovoljno da lice, prilikom registracije vozila za sopstvene potrebe, kao dokaz o obavljanju djelatnosti, dostavi potvrdu da je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva?

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova

maj 2009.  Pitanje: Koje poslovne knjige treba da vodi SUR kafe bar, ako nije pdv obveznik?

Odgovor Poreske uprave Republike Srpske

maj 2009.  Pitanje: Da li u potvrdi iz kaznene evidencije ulazi podatak o uslovnoj osudi koja je brisana?

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova

maj 2009.  Pitanje: Može li samostalna zanatska radnja ponuditi novi proizvod na tržištu i kako ga može registrovati kao novi domaći proizvod? Proizvod je u kategoriji elektronsko-mašinskih uređaja.

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

maj 2009.  Pitanje: Da li je master (titula stečena na državnom fakultetu u Srbiji) isto što i magistar u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

april 2009.  Pitanje: Da li se mogu prodavati bočna stakla za autobuse, bez homologacije i koja inspekcija je nadležna po ovom pitanju?

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove

april 2009.  Pitanje: Gdje se može naći stručni popis djelatnosti, koji se koristi u Republici Srpskoj?

Odgovor: U Službenom glasniku Republike Srpske, broj 113 od 27.12.2004. godine, objavljen je Zakon o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

april 2009.  Pitanje: Zašto inspekcijski organi, po zahtjevu o prestanku rada preduzeća, ne izvrše uvid u dugovanja preduzeća, ne samo po osnovu taksa i pdv-a, nego i dugovanja prema dobavljačima?

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove

mart 2009.  Pitanje: Koji proizvodi se smatraju predmetima opšte upotrebe? Da li kozmetički proizvodi spadaju u predmete opšte upotrebe?

Odgovor Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite

mart 2009.  Pitanje: U čijoj je nadležnosti izdavanje plovidbenih dozvola za međunarodnu plovidbu i kojim zakonskim propisima je regulisano isto, budući da Zakon o unutrašnjoj plovidbi reguliše plovidbu unutar Republike Srpske?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

mart 2009.  Pitanje: Koji inspektorat daje saglasnost na plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca u smislu odredbe člana 46. stav 1. i 2. Zakona o zaštiti od požara - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/09)?

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove 

mart 2009.  Pitanje: Koje kvalifikacije su potrebne za predavanje teorijske nastave u auto-školi i koja institucija izdaje licencu?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

mart 2009.  Pitanje: Koje sankcije su predviđene za višegodišnji rad autoklava bez upotrebne dozvole?

Odgovor Republičke uprave za inspkcijske poslove

mart 2009.  Pitanje: Koje uvjerenje treba da posjeduje firma da bi bila kadrovski osposobljena za obavljanje djelatnosti: periodični pregledi, ispitivanje i kontrola pokretnih posuda pod pritiskom?

Odgovor Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

mart 2009.  Pitanje: Na osnovu kojeg zakona se donosi Pravilnik o dnevnoj količini i ulovu riba na posebnim revirima?

Odgovor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

mart 2009.  Pitanje: Koja je procedura za podnošenje zahtjeva i koliko se vremenski čeka dozvola od Ministarstva saobraćaja i veza za otvaranje VAS SMS servisa?

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

februar 2009.  Pitanje: Kako je regulisana prodaja biodizel goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj i koje je uslove potrebno ispuniti u pogledu proizvodnje i distribucije biodizel goriva?

Odgovor Ministarstva trgovine i turizma

februar 2009.  Pitanje:  Koje stručne organizacije na području grada Banja Luka su ovlašćene da vrše obuku za rukovanje vatrenim oružjem i da izdaju prateće uvjerenje o obučenosti za rukovanje istim, u cilju podnošenja zahtjeva za odobrenje za nabavljanje oružja?

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova

februar 2009.  Pitanje: Koju dokumentaciju treba da posjeduju vozači a koju vozila (koja su u vlasništvu preduzeća koje se bavi distribucijom robe), s obzirom na to da su vozila nosivosti 650-5400 kg i saobraćaju i u Federaciji Bosne i Hercegovine? Da li je potrebno da komercijalisti koji ne prevoze robu, a voze DOBLLO-E imaju položen državni ispit? 

Odgovor Ministarstva saobraćaja i veza

februar 2009.  Pitanje: Da li je Viša poslovna škola u Prijedoru registrovana u Ministarstu prosvjete i kulture Republike Srpske, odnosno da li ima dozvolu za rad i da li su diplome stečene na tom fakultetu validne i priznate od strane Republike Srpske?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

februar 2009.  Pitanje: Zašto prosvjetna inspekcija dozvoljava da u Prijedoru u nekoliko škola na radnom mjestu direktora rade osobe koje su navršile 40 godina radnog staža? Primjer: direktor Medicinske škole, direktor vrtića, direktor Osnovne škole u Ljubiji, direktor Osnovne škole u Trnopolju.

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove

februar 2009.  Pitanje: Da li je dozvoljena cesija potraživanja između privredni iz Bosne i Hercegovine i inostranih preduzeća, i da li se privrednik iz Bosne i Hercegovine mora obratiti određenom ministarstvu za dobijanje takvog odobrenja?

Odgovor Ministarstva finansija

januar 2009.  Pitanje: Na koji način se može registrovati dječija igraonica i pod kojom šifrom? Nije riječ o vrtiću, igraonici s računarima niti o ugostiteljskom objektu, nego isključivo o objektu za igranje djece.

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

januar 2009.  Pitanje: Da li je Teritorijalna vatrogasna jedinica Doboj, koja je osnovana Odlukom Skupštine opštine Doboj kao posebna opštinska organizacija i koja se u potpunosti finansira iz opštinskog budžeta, u obavezi imati fiskalnu kasu budući da ostvaruje i dio vlastitih prihoda koje naplati od fizičkih i pravnih lica vršeći svoju preventivnu djelatnost preko svog vlastitog servisa? 

Odgovor Ministarstva finansija

januar 2009.  Pitanje: Da li je dežurni tržišni inspektor obavezan izaći na teren i utvrditi činjenice, ako ga pozovemo zbog rada lica koja nemaju odobrenje za vršenje odgovarajućih usluga?

Odgovor: Republička uprava za inspekcijske poslove nema dežurnog tržišnog inspektora (niti postoji propisana obaveza da ga ima), osim dežurnog pomoćnika direktora - glavnog inspektora jedne od dvanaest republičkih inspekcija u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove, koji poslove dežurstva obavlja za vrijeme neradnih dana u periodu od 08.00 do 16.00 časova. Za vrijeme takvog dežurstva pravilo je da se odmah u razmatranje i postupanje uzimaju one predstavke i inicijative koje imaju hitan karakter (neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi i životinja ili imovinu veće vrijednosti i kada je to u javnom interesu), dok se one predstavke i inicijative koje nemaju takav karakter obavezno uzimaju u obzir prilikom daljeg planiranja redovnih i vanrednih inspekcijskih kontrola. 

decembar 2008.  Pitanje: Da li je dozvoljeno osobi, koja je penzionisana po osnovu godina staža (beneficirani staž), da ponovo zasnuje radni odnos u organima lokalne uprave, pod kojim uslovima i na osnovu kojih pozitivnih propisa?

Odgovor Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite

septembar 2008.  Pitanje: Da li je Visoka škola za uslužni biznis na Sokocu registrovana u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, odnosno da li su diplome stečene na tom fakultetu validne i priznate od strane Republike Srpske?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

avgust 2008.  Pitanje: Da li je opštinski zdravstveno-sanitarni inspektor nadležan za izdavanje sanitarne saglasnosti za izgradnju objekta za punjenje boca TNG?

Odgovor Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite

avgust 2008.  Pitanje: Na koji način se može otvoriti područna ambulanta u ruralnoj sredini na teritoriji opštine Višegrad?

Odgovor Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite

juli 2008.  Pitanje Mjesne zajednice Modriča: Kako ući u projekat besplatne obuke stanovništva za rad na računaru koji finansira Vlada Republike Srpske?

Odgovor Biroa za odnose sa javnošću

juli 2008.  Pitanje: Da li se u opštini Modriča može sprovesti projekat brze registracije (za 1 dan) zanatsko-preduzetničke djelatnosti?

Odgovor: Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju je u saradnji sa USAID/SPIRA pokrenulo inicijativu za realizaciju navedenog pilot-projekta u opštini Modriča i gradu Istočno Sarajevo. U toku su pripremne aktivnosti u vezi sa realizacijom ovog projekta.

juni 2008.  Pitanje: Koji su uslovi za osnivanje vrtića za djecu?

Odgovor Ministarstva prosvjete i kulture

april 2008.  Pitanje: Da li su privredni subjekti u Republici Srpskoj obavezni plaćati članarinu Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine?

Odgovor Privredne komore Republike Srpske