Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Tel: 051 339 324;
Fax: 051 339 647
e-mail: meoi@meoi.vladars.net

Odjeljenje za analizu uticaja
propisa RS

Tel: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Tel: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Novosti

Konferencija o boljoj regulativi i konkurentnosti - 05.12.2016
Predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju učestvovali su na regionalnoj konferenciji o boljoj regulativi i konkurentnosti na Zapadnom Balkanu, koja je održana u Beogradu 1. i 2. decembra 2016. godine. Konferenciju su organizovali Regionalna škola za javnu upravu, Savjet za regionalnu saradnju i Agencija SAD za međunarodni razvoj. Na konferenciji je razgovarano o boljoj regulativi u kontekstu pristupa EU, trendovima u procesu donošenja bolje regulative na Zapadnom Balkanu, unapređenju konsultacija u zakonodavnom procesu, unapređenju konkurentnosti kroz bolju regulativu, učešću poslovnog sektora i ulozi poslovnih udruženja u naporima za bolju regulativu.

Vratite se na stranicu vijesti...