Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Tel: 051 339 324;
Fax: 051 339 647
e-mail: meoi@meoi.vladars.net

Odjeljenje za analizu uticaja
propisa RS

Tel: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Tel: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Početna

Dobrodošli !

 

REGISTAR čini materijalna i elektronska baza podataka svih odobrenja i inspekcijskih postupaka i predmeta kontrole koje izdaju i sprovode ovlašteni organi Republike Srpske.

 

Odobrenja - obuhvataju sve dozvole, licence, saglasnosti, potvrde, uvjerenja, ovlaštenja, registracije za bilo koju privrednu djelatnost.

Poslovne dozvole - podrazumijevaju odobrenja potrebna za pokretanje i obavljanje poslovnih djelatnosti u Republici Srpskoj.

Inspekcijski postupci i predmeti kontrole - obuhvataju sve aktivnosti i radnje koje sprovode  kontrolni organi Republike Srpske, a uključuju postupak prikupljanja podataka i kontrolu, kao i svaki pojedinačan predmet kontrole.

 

Ovlašteni organ obavezan je da prijavi sva odobrenja koja izdaje u okviru svoje nadležnosti u svrhu njihovog objavljivanja u Registru putem Obrasca 1.

Ovlašteni kontrolni organ dužan je da prijavi sve inspekcijske postupke i predmete kontrole iz svoje nadležnosti radi njihovog objavljivanja u Registru putem Obrasca 2.

 

Cilj Registra je da se javno i transparentno na jednom mjestu, na internet stranici objave osnovni podaci o svim odobrenjima i inspekcijskim postupcima i predmetima kontrole, podaci o svim zakonskim i podzakonskim propisima koji ih propisuju, kao i sva odobrenja potrebna radi obavljanja određenih privrednih djelatnosti.

 

 

OBRAZAC o kriterijumima kontrole i procjeni novih formalnosti koje se uvode propisima a opterećuju poslovanje privrednih subjekata

 

 

Prezentacija - Reforma poslovnog okruženja

 

 

Prezentacija - Pojednostavljenje procedura poslovanja u Republici Srpskoj

 

Prijedlog administrativnih procedura za pojednostavljenje

 

 

Internet stranica Registra sadrži opciju Postavite pitanje koju mogu koristiti sva zainteresovana lica za slanje direktnih pitanja, komentara i prijedloga, kao i davanja inicijativa ovlaštenim organima, a odnose se na:

· pokretanje poslovanja,

·  obavljanje privrednih djelatnosti,

·  traženje mišljenja i tumačenja propisa od ovlaštenih organa,

·  iznošenje problema sa kojim se poslovna zajednica susreće u svom radu,

   te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje,

· iznošenje uzroka nastalog problema i odgovornosti ovlaštenih organa,

   te davanje prijedloga radi pokretanja inicijativa za promjenu propisa

   za koje smatraju da nepotrebno opterećuju i usporavaju poslovanje u

   Republici Srpskoj

· davanje sugestija i prijedloga koji se tiču unapređivanja Registra.

 

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju je obavezno da primljena pitanja preko opcije za slanje direktnih pitanja sa internet stranice Registra proslijedi ovlaštenim organima na razmatranje i davanje odgovora. Ovlašteni organ je obavezan da u okviru svoje nadležnosti odgovori na postavljeno pitanje i da dostavi Ministarstvu odgovor u materijalnoj i elektronskoj verziji u roku od 8 dana od dana prijema pitanja. Po prijemu odgovora na postavljeno pitanje, Ministarstvo je dužno da dostavi odgovor na elektronsku adresu sa koje je pitanje upućeno.